Formuláře

 

Formuláře

 

Zde naleznete vybrané  a unifikované formuláře týkající se územního plánování a stavebního řádu.  Formuláře uplatňujte vždy u věcně a místně příslušného úřadu.

1) Územní plánování

Registrační listy

 

2) Výstavba

Informace pro stavebníky: Jednou z povinných příloh některých žádostí, předkládaných stavebnímu úřadu je vyjádření správců sítí technické infrastruktury k jejich existenci v místě a bezprostředním okolí umisťovaného stavebního záměru. V současnosti je možné žádat správce podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury o jejich vyjádření k existenci sítí v jejich správě elektronicky. Složí k tomu nová bezplatná on-line služba e-Utility Report. Bližší informace a vstup do aplikace e-Utility Report naleznete na http://vyjadreni.kr-vysocina.cz.