Aktuality

16. 07. 2024

Postup při zpracování 6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP)

Přechodná ustanovení k vyhlášce č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, se vztahují na obsah nikoliv na proces pořízení územně plánovacích podkladů.

Proces pořízení ÚAP je stanoven v zákoně č. 283/2021 Sb., o stavebním řádu (d&aacut...

15. 07. 2024

Vyhláška č. 157/2024 Sb., která obsahuje podrobné požadavky na jednotný standard územního plánu.

Od 1. 7. 2024 je aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., a současně nabyla účinnosti jeho prováděcí vyhláška č. 157/2024 Sb., která obsahuje podrobné požadavky na jednotný standard územního plánu.

Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její změny a ú...

Homepage