Odkazy

 

Odkazy

 

Územní plánování

Zde naleznete odkazy a další portály související s územním plánováním:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Portál Ministerstva pro místní rozvoj nabízí informace o územním plánování a stavebním řádu z pohledu státní správy.

Portál územního plánování ČR

Portál pro veřejnost, projektanty, pracovníky státní správy a samosprávy zpřístupňující informace z oblasti územního plánování.

Ústav územního rozvoje

Webové stránky obsahující informace v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Evidence územně plánovací činnosti

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Web Asociace pro urbanismus a územní plánování v ČR.

 

Vybrané portály státních institucí

Zde naleznete odkazy na vybrnaé státní instituce a jejich mapové portály.

Geoportál ČÚZK

Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytuje přístup k mapovým produktům a službám resortu.

Národní geoportál INSPIRE

INSPIRE posykytuje množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací.

Agentura ochrany a přírody

AOPK  je specializovaná organizační složka České republiky, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti.

Geoportál SOWAC-GIS

Geoportál SOWAC-GIS je zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny a provozuje jej Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Mapové aplikace České geologické služby

Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací.

Mapové aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Geoportál obsahuje oficiální data ŘSD v podobě mapových aplikací a webových služeb dle OGC standardů.

VÚV TGM - DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat..

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Mapové aplikace ÚHÚL zpřístupňují informace z oblasti lesnictví zahrnující druhovou skladbu, smíšenost lesů, vlastnické poměry, oblastní plány rozvoje lesů, mapy zdravotního stavu lesů, honitby, data z národní intenvarizace lesů a další.

 

Vybrané mapové portály v Kraji Vysočina

Zde naleznete odkazy na  vybrané mapové portály a interaktivní mapy kraje, měst a obcí Kraje Vysočina

Geoportál Kraje Vyšocina

V rámci tematických kategorií zde naleznete mapové podklady Kraje Vysočina, jejich popis a metadatové záznamy.

Mapový portál města Jihlava

Mapový portál pro veřejnost obsahuje mapy pro volný čas, územní plány, dopravní infastrukturu, připomínkování územních plánů, aktuální dopravní informace a další.

Mapový server města Moravské Budějovice

Na mapovém serveru města Moravské Budějovice naleznete například mapovou aplikaci územních plánů územní plány či územně analytickéých podkladů.

Mapový portál města Velké Mezíříčí

Na mapovém portálu města Velké Mezíříčí naleznete nejrůznější mapové aplikace včetně bezešvé mapy územních plánů.