Dotace

 

Financování ÚPD a jejich změn

 

Dotace na pořízení ÚPD - "Územní plány 2024"

  • Dotační titul je zaměřen na podporu návrhu územního plánu pro společné jednání.
  • Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 6. 2. 2024 usnesením č. 0062/01/2024/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2024“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle stavebního zákona a to především u malých obc
  • Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání)
  • Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 11. 3. 2024 od 8:00 h do 5. 4. 2024 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.
  • V roce 2024 je tento Program vyhlášený v této podobě naposledy
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá
  • Více informací o tomto dotačním titulu naleznete na stránkách Dotačního programu Kraje Vysočina.
  • Ostatní dotační programy Kraje Vysočina naleznete zde.

 

Náhrady za změny ÚPD

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývyjící ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 24. 4. 2018. Tato pravidla jsou stanovena  pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizacemi dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá

 

Standardizace ÚPD

Pro přípravu projektů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP zaměřených na změny územních plánů, které uvedou územní plán do jednotného standardu, je možné využít Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP, a to k dotazům k výzvám, k přípravě projektových žádostí a dílčím konzultacím k veřejným zakázkám.

Obce nad 5000 obyvatel 

Co se týká obcí nad 5000 obyvatel, pro ty je připravena výzva z IROP. 

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. 

  • Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 
  • V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.