Kontakty - Správa portálu (Kontakty)

 

Technická podpora

 

 

Obsah portálu

Oddělení územního plánování

Krajský úřad Kraje Vysočina

Mgr. Petr Jirásek, tel: + 420 564 602 220, e-mail: Jirasek.P@kr-vysocina.cz

Mgr. Jana Wasserbauerová, tel: +420 564 602 211, e-mail: Wasserbauerova.J@kr-vysocina,cz

 

Mapový atlas

Oddělení správy GIS

Krajský úřad Kraje Vysočina

email: gis@kr-vysocina.cz

Ing. Martin Tejkal Ph.D., tel: +420 564 602 160

Ing. Petr Novák, tel: +420 564 602 158

Ing. Luboš Jůzl,  tel:+420 564  602 161