Metodiky

 

V  této sekci naleznete důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ústavem územního rozovje a krajským úřadem Kraje Vysočina. Stanoviska a metodiky mají vazbu na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho novely a vyhlášky vydané k jeho provedení.

 

Územní plánování

 

 

Výstavba

 

 

Upozorňujeme, že některé výše uvedené odkazy na této stránce směřují mimo Portál územního plánování Kraje Vysočina.

Metodika