Metodiky krajského úřadu na úseku územního plánování 

 

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc. Všechny níže uveřejněné metodiky jsou aktuální a odpovídají platným právním předpisům

 

Metodiky krajského úřadu (Metodika/Územní plánování)