08. 02. 2024

Workshop k jednotnému standardu územních plánů

Workshop se zaměří na požadavek na odlišný standard v případě územních plánů vydávaných v měřítku 1 : 10 000.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, bude organizovat další workshop k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, který naváže na workshop konaný 23. 1. 2024.

Workshop se uskuteční 12. února 2024 od 9:30 do cca 11:30 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1. Vstup bude umožněn od 9 hodin, akce je bezplatná. Prezenčně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se předem zaregistrovaly, registrace byla ukončena 8. 2. 2024.

Pro ostatní bude k dispozici stream workshopu na adrese: https://stream.lifesizecloud.com/extension/20616544/2f2527cd-09b1-4cd7-ac44-cd2ce660ab92. Připojit se může kdokoliv, registrace není nutná. Případné dotazy a podněty nebudou během přenosu zodpovídány