06. 02. 2023

Seminář pro žadatele - 75. a 76. výzva IROP Územní plány - 15. 2. 2023

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 75. a 76. výzvě IROP Standardizace územních plánů – SC 1.1, které byly vyhlášeny dne 31. ledna 2023, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod. (více viz program semináře). 

Registrace na seminář: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/75-76-vyzva-uzemni-plany-15022023

Seminář je zdarma.

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz

Tento seminář se koná pouze formou online, a to přes platformu MS Teams.

Seminář bude vysílán formou streamu na odkazu uvedeném výše, jeho záznam nebude později k dispozici.