04. 12. 2023

„Elektronický kontrolní nástroj"

„Elektronický kontrolní nástroj"

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o úpravě postupu při provádění kontrol územních plánů a jejich změn do doby zpřístupnění kontrolního nástroje i pro pořizovatele a projektanty. Dosavadní praxi, kdy soulad všech územních plánů a jejich změn s jednotným standardem kontrolovalo prostřednictvím ETL nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ukončena, jelikož pro tento postup pominul důvod nedostupnosti ETL verze 2. Nově bude kontrolu souladu územních plánů a jejich změn provádět krajský úřad, kterému byl přístup k nástroji ETL verze 2 poskytnut ke dni 4. 12. 2023.

Zveřejnění elektronického kontrolního nástroje pro jednotlivé pořizovatele a projektanty územních plánů je plánováno v prvním čtvrtletí 2024 a bude mu předcházet školení, které bude uskutečněno pravděpodobně formou elektronické videokonference. Aktuální informace v této věci budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Ministerstva a Ústavu územního rozvoje.

Žádost o provedení kontroly dat pro potřebu vydání ÚP v JS pořizovatel podává e-mailem na adresy jirasek.p@kr-vysocina.cz, a wasserbauerova.j@kr-vysocina.cz 

Přílohou žádosti bude:

  • Hlavní složka bude nazvána „DUP_xxxxxx“, kde výraz xxxxxx představuje šestimístní identifikační číslo podle RÚIAN a bude předána v ZIP balíčku. V hlavní složce budou data uložena ve složce:
    • „Data“, která obsahuje vektorové vrstvy územního plánu.

Pokud bude vše v pořádku, zašle krajský úřad pořizovateli emailem protokol z kontrolního nástroje. Protokol pořizovatel vloží do spisu k pořizovanému územnímu plánu. A zároveň přiloží protokol do odůvodnění ÚP.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte Mgr. Petra Jiráska nebo Mgr. Janu Wasserbauerovou.