07. 02. 2024

Fond Vysočiny – vyhlášení Programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2024

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 6. 2. 2024 usnesením č. 0062/01/2024/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2024“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle stavebního zákona a to především u malých obcí.

Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 11. 3. 2024 od 8:00 h do 5. 4. 2024 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

V roce 2024 je tento Program vyhlášený v této podobě naposledy.

Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02911?kat=5&s=vse