12. 10. 2023

Evidence územně plánovací činnosti - odstávka

Z důvodu odstávky Evidence územně plánovací činnosti, na kterou je Portál územního plánování Kraje Vysočina napojen, nebude ve dnech 13. 10. a 20. 10. evidence územních plánů z technických důvodů dostupná.

Děkujeme za pochopení.