05. 09. 2023

Evidence územně plánovací činnosti

Od 1. 9. 2023 je systém dostupný nově na adrese https://eupc.uur.cz