Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje jsou územním plánem celého kraje. Zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, zejména vymezují plochy nebo koridory pro nadmístní záměry. Níže je uvedena dokumentace zásad územního rozvoje včetně jejich aktualizací. V současné době (od 20.10.2021) je platné Úplné znění zásad územního rozvoje po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Do Zásad územního rozvoje a do dokladové dokumentace je možné nahlížet na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava.