Aktuality

04. 12. 2023

„Elektronický kontrolní nástroj"

„Elektronický kontrolní nástroj"

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o úpravě postupu při provádění kontrol územních plánů a jejich změn do doby zpřístupnění kontrolního nástroje i pro pořizovatele a projektanty. Dosavadní praxi, kdy soulad všech územních plánů a jejich změn s jednotným standardem kontrolovalo prostřednictvím ETL nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ukončena, jelikož pro tento postup pominul důvod nedostupnosti ETL verze 2. Nově bude kontrolu souladu územních plánů a jejich změn provádět krajský úřad, kterému byl přístup k nástroji ETL verze 2 poskytnut ke dni 4. 12. 2023.

Zveřejnění elektronického kontrolního nástroje pro jednotlivé pořizovatele a projektanty územních plánů je plánováno v prvním čtvrtletí 2024 a bude mu předcházet školení, které bude uskutečněno pravděpodobně formou elektronické videokonference. Aktuální informace v této věci budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Ministerstva a Ústavu územního rozvoje.

Žádost o provedení kontroly dat pro potřebu vydání ÚP v JS pořizovatel podává e-mailem na adresy jirasek.p@kr-vysocina.cz, a wasserbauerova.j@kr-vysocina.cz 

Přílohou žádosti bude:

  • Hlavní složka bude nazvána „DUP_xxxxxx“, kde výraz xxxxxx představuje šestimístní identifikační číslo podle RÚIAN a bude předána v ZIP balíčku. V hlavní složce budou data uložena ve složce:
    • „Data“, která obsahuje vektorové vrstvy územního plánu.

Pokud bude vše v pořádku, zašle krajský úřad pořizovateli, spolu s protokolem ze stávajícího kontrolního nástroje (nástroj nastavený na JS ÚP dle metodiky k JS ÚP platné do 31. 12. 2022), Protokol pořizovatel vloží do spisu k ÚP. Protokol bude součástí odůvodnění ÚP a zároveň pořizovatel v odůvodnění ÚP uvede i text z potvrzení.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte Mgr. Petra Jiráska nebo Mgr. Janu Wasserbauerovou.

 

30. 11. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu - vyčerpání alokace pro obce do 5000 obyvatel

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel – vyčerpání alokace

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Alokace pro tuto výzvu byla 90 mil. Kč. 27. října 2023 se vydal Dodatek č. 1 k vyhlášené výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Předmětem dodatku bylo navýšení výzvy o 45 mil. Kč. Celková výše alokace tedy byla 135 mil. Kč. K 31. říjnu 2023 byl ukončen příjem žádostí.

Výzva pro rok 2024 vyhlášena nebude. Další výzva se předpokládá až pro rok 2025 (s vyhlášením ke konci roku 2024). Předpokládaná alokace výzvy pro rok 2025 je 45 mil. Kč.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce od 5001 obyvatel

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech. Kraje Vysočina se týká Výzva č. 76.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace o semináři pro žadatele a příjemce výzev, který proběhl 15. 2. 2023. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.

24. 11. 2023

Mapová aplikace - Územní plány obcí

V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2023 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem - Změna č. 2 ÚP Zvole

ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 3 ÚP Česká Bělá, Změna č. 3  ÚP Dlouhá Ves, Změna č. 12 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 2 ÚP Havlíčkova Borová,  Změna č. 3 ÚP Knyk, Změna č. 6 ÚP Krásná Hora, Změna č. 4 ÚP Okrouhlice, Změna č. 1 ÚP Olešenka, Změna č. 2 ÚP Stříbrné Hory,  Změna č. 3 ÚP Vysoká,  Změna č. 2 ÚP Ždírec

ORP Humpolec-  Změna č. 1 ÚP Budíkov, Změna č. 2 ÚP Čejov, Změna č. 2 ÚP Kaliště, Změna č. 2 ÚP Řečice

ORP Chotěboř  - Změna č. 1 Úp Kraborovice, Změna č. 3 ÚP Sobíňov

ORP Jihlava - Změna č. 1 ÚP Brzkov,  ÚP Dolní Cerekev, ÚP Dvorce, ÚP Hybrálec, ÚP Kamenná, Změna č. 1 ÚP Kaliště,   Změna č. 6 ÚP Polná, ÚP Rančířov,  Změna č. 1 ÚP Zbinohy

ORP Moravské Budějovice - ÚP Bohušice, Změna č. 2 ÚP Láz, Změna č. 1 ÚP Vícenice

ORP Náměšť nad Oslavou - Změna č. 1 ÚP Hartvíkovice,  ÚP Naloučany, Změna č. 2 Náměšť nad Oslavou

ORP Pelhřimov - ÚP Božejov, Změna č. 3 Mnich, Změna č. 1 ÚP Moraveč, Změna č. 1 ÚP Pavlov, Změna č. 1 ÚP Putimov,  ÚP Útěchovičky, Změna č. 2 ÚP Žirov

ORP Světlá nad Sázavou - Změna č. 2 ˇUP Horní Paseka, Změna č. 1 ÚP Pohleď, Změna č. 6 ÚP Světlá nad Sázavou, ÚP Trpišovice

ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Borovná, Změna č. 2 ÚP Hostětice, Změna č. 1 ÚP Mrákotín, Změna č. 2 a Změna č. 3 ÚP Mysliboř,  Změna č. 1 ÚP Knínice, Změna č. 1 ÚP Nevcehle, Změna č. 1 ÚP Nová Říše, Územní plán Olší,   Změna č. 1 ÚP Ořechov,  Změna č. 1 Rozseč, Změna č. 2 ÚP Stará Říše, Změna č. 2 ÚP Zadní Vydří

ORP Třebíč - Úp Biskupice-Pulkov, Změna č. 1 ÚP Čechtín,  ÚP Dalešice, ÚP Horní Újezd, Změna č. 1  ÚP Hrotovice, Změna č. 1 ÚP Chlístov, Změna č.1 ÚP Nový Telečkov,  Změna č. 1 ÚP Šebkovice, ÚP Petrovice, ÚP Radošov, ÚP Třebenice

ORP Velké Meziříčí - Změna č. 1 ÚP Březí, Změna č. 2 ÚP Heřmanov,  Změna č. 1 ÚP Křižanov, Změna č. 1 ÚP Martinice, Změna č. 1 ÚP Ořechov, Změna č. 1 ÚP Kozlov, Změna č. 1 ÚP Oslavička, Změna č. 1 ÚP Netín, ÚP Pikárec

ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 2 ÚP Hodíškov, ÚP Karlov, Změna č. 2 ÚP Krásněves, Změna č. 2 ÚP Ostrov nad Oslavou, Změna č. 3 ÚP Pokojov, Změna č. 1 3 ÚP Sirákov, Změna č. 1 ÚP Světnov, Změna č. 2 a 5 ÚP Žďár nad Sázavou

11. 10. 2023

Dotace "Územní plán 2023" - alokace vyčerpána

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva

Zahájení příjmu žádostí                                         14. března 2023

Datum a hodina ukončení příjmu žádostí           31. října 2023 12:00 hod.

 

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

 

Stav alokace výzvy ke dni: 10. 10. 2023 

(celková výše alokace 90 mil. Kč)

součet požadavků: 100%             

volná alokace výzvy: 0%

 

05. 09. 2023

Evidence územně plánovací činnosti

Od 1. 9. 2023 je systém dostupný nově na adrese https://eupc.uur.cz

04. 09. 2023

Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Dne 31. srpna 2023 bylo ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv v částce 121 pod bodem 263/2023 zveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky.

Na základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je tedy závaznost Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky od 1. září 2023.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že na internetových stránkách MMR i ÚÚR je již tato informace uvedena a bylo zde i uveřejněno Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023).

Odkaz na internetové stránky MMR:

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce

15. 08. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva - zahájení příjmu žádostí 14. března 2023, datum a hodina ukončení příjmu žádostí 31. října 2023 12:00 hod.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

Další informace:

O dotaci lze požádat, pokud obec doloží základní náležitosti uvedené v Metodickém pokynu (příloha č. 1 výzvy, bod 2, str. 2 a 3), především smlouvu s projektantem, kde musí být uveden požadavek na vyhotovení změny včetně úplného znění v jednotném standardu, schválené zadání změny, schválenou zprávu o uplatňování či schválení rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu

Pokud zastupitelstvo obce schválilo zadání změny, zprávu o uplatňování či rozhodnutí o obsahu změny již v loňském roce, kde nebyl uveden požadavek na zpracování v jednotném standardu (podle v té době platné vyhlášky ani být nemusel), ale např. jen obecný požadavek na zpracování v souladu s platnou legislativou a obec se rozhodla jednotný standard zapracovat, je možné o dotaci také požádat.

Bude však třeba také tuto skutečnost doložit jako další přílohu a to k původnímu usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání, zprávy.... doplnit další usnesení, kde zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním změny v jednotném standardu, celé zadání či zpráva se znovu projednávat nemusí.

Důležité je, aby tento požadavek byl součástí smlouvy s projektantem a pokud není, bude třeba vyhotovit dodatek ke smlouvě s projektantem popř. získat od projektanta čestné prohlášení, že změnu zpracuje v jednotném standardu. Někdy to může znamenat i navýšení ceny, tady bychom doporučili zpracování dodatku smlouvy, kde bude vyčíslena samostatně cena na zpracování standardu.

MMR plánovalo vypsat tuto výzvu i v příštích letech, ale vzhledem k plánovaným úsporným opatřením, zatím nejsou schopni vypsání výzvy i příštích letech garantovat. Je předpoklad, že k vypsání výzvy nedojde popř. s daleko nižší alokací než byla vypsána pro letošní rok (90 mil. Kč).

 

05. 05. 2023

Vzorové výkresy k jednotnému standardu vybraných částí změny ÚP


Se souhlasem společnosti Atelier DISprojekt s.r.o. předkládáme vzorové výkresy změny územího plánu, které Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje použít pro převod územního plánu do jednotného standardu. Jedná se o jednu z možností, jak převést územně plánovací dokumentaci do jednotného standardu vybraných částí.

Vzorové výkresy naleznete v části Metodiky - Územní plánování - Krajský úřad  - Standardizace vybraných částí územního plánu - Vzorové výkresy

 

25. 04. 2023

Informační leták Portál územního plánování

Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovalo informativní leták k Portálu územního plánování obcí, který je určen zejména pro veřejnost. 

Informativní leták

 

21. 04. 2023

Jednotný standard ÚPD - Vzorové struktury a styly
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uveřejnilo dne 24.3. 2023 vzorové datové struktury pro zpracování územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.

08. 02. 2023

Dotace na pořízení ÚPD - "Územní plány 2023"

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 7. 2. 2023 usnesením č. 0064/01/2023/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „Územní plány 2023“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a to především u malých obcí.

Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 13. 3. 2023 od 8:00 h do 31. 3. 2023 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02882?kat=5&s=vse.

06. 02. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.
 
Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.
 
MMR v současnosti zároveň připravuje vyhlášení výzvy na vytváření a změny územních plánů podle jednotného digitálního standardu i v rámci národních dotačních programů. V tomto případě budou moci o podporu žádat obce do 5 tisíc obyvatel.

 

Homepage