Dotace

 

Financování ÚPD a jejich změn

 

Dotace na pořízení ÚPD

  • Dotační titul je zaměřen na podporu návrhu územního plánu pro společné jednání.
  • Celková alokace je stanovena  každoročně ve výzvě k překládání projketů. Dotační titul je jedním z dotačních programů Fondu Vysočina.
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá
  • Více informací o tomto dotačním titulu naleznete na stránkách Dotačních programů Kraje Vysošina.
  • Ostatní Dotační programy Kraje Vysočina naleznete zde.

 

Náhrady za změny ÚPD

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývyjící ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 24. 4. 2018. Tyto pravidla jsou stanovena  pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizacemi dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá