Obsah Portálu - Seznam dokumentací

 

Seznam územních plánů

 

Na Portálu územního plánování nalezenete veškeré dokumenty týkající se územního plánování.

Portál územního plánování   

 

Součástí Portálu je i mapový atlas, který umožňuje vyhledání územně plánovací dokumentace a územních studií pro vybranou obec či konkrétní parcelu. V nástroji "Hledání" (modrá ikona lupy) získáte kliknutím do mapy kompletní přehled o dostupné dokumentaci územních plánů v dané obci s možností zobrazení jejich výkresů v mapě či stažení celé dokumentace ve formátu PDF. Nástroj "Info" (modrá ikona "i") umožňuje kliknutím na definiční bod či plochu zobrazit podmínky využití konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu či další informace o zobrazených vrstvách územního plánování.

Mapový atlas

V mapové aplikaci Územní plány v obcích jsou zveřejněny územně plánovací dokumentace:

 

Územní plán Hroznatín (4799617)

 ... Změna č. 1 ÚP Hroznatín (4799617/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Hroznatín (4799617/2)

Územní plán Opatov (77883546)

 ... Změna č. 1 ÚP Opatov (77883546/1)

Územní plán Přeckov (27410525)

 ... Změna č. 1 ÚP Přeckov (27410525/1)

Regulační plán obytné lokality Táborská, Třebíč (96819703)

 ... Změna č. 4 RP obytné lokality Táborská (96819703/1)

 ... Změna č. 3 RP obytné lokality Táborská (96819703/2)

Úprava územní studie Jihlava - lokalita Buková č. 1 (západní část) (28219241)

Územní plán Stropešín (93047730)

Územní studie Jihlava - lokalita Buková (29999942)

Územní studie Výčapy - obytná lokalita Ovčírna  (58029901)

Územní plán Číchov (98998658)

Územní plán Maleč (50866335)

 ... Změna č. 1 ÚP Maleč (50866335/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Maleč (50866335/2)

Územní plán Rušinov (51174563)

 ... Změna č. 1 ÚP Rušinov (51174563/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Rušinov (51174563/2)

Územní plán Stříbrné Hory (51557558)

 ... Změna č. 1 ÚP Stříbrné Hory (51557558/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Stříbrné Hory (51557558/973891951306)

Územní plán Radostín  (51740664)

 ... Změna č. 1 ÚP Radostín (51740664/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Radostín (51740664/2)

Územní plán Záblatí (52869814)

 ... Změna č. 1 ÚP Záblatí (52869814/1)

Urbanistická studie sídelního útvaru Lhotice (52952217)

Územní plán Okrouhlička (53455752)

 ... Změna č. 2 ÚP Okrouhlička (53455752/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Okrouhlička (53455752/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Okrouhlička (53455752/973891950650)

Územní plán Sazomín (53619021)

 ... Změna č. 2 ÚP Sazomín (53619021/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Sazomín (53619021/1)

Územní plán Sklené (54014223)

 ... Změna č. 1 ÚP Sklené (54014223/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Sklené (54014223/973891950112)

Územní plán Dolní Libochová (54064577)

Územní plán Čížkov (55643862)

 ... Změna č. 2 ÚP Čížkov (55643862/1)

 ... Změna č. 1 ÚP Čížkov (55643862/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Čížkov (55643862/3)

Územní plán Pokojov (68142336)

 ... Změna č. 1 ÚP Pokojov (68142336/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Pokojov (68142336/3)

 ... Změna č. 3 ÚP Pokojov (68142336/4)

Územní plán Leskovice (72773378)

 ... Změna č. 1 ÚP Leskovice (72773378/1)

Územní plán Břevnice (9356327)

Územní studie zemědělské rodinné farmy Světnov (85192506)

Územní plán Vojslavice (10700626)

 ... Změna č. 1 ÚP Vojslavice (10700626/973891951376)

Územní plán Rantířov (89937989)

Územní plán Bačkovice (4778255)

Územní plán Přibyslav (88906495)

 ... Změna č. 2 ÚP Přibyslav (88906495/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Přibyslav (88906495/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Přibyslav (88906495/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Přibyslav (88906495/4)

 ... Změna č. 5 ÚP Přibyslav (88906495/973891952241)

Územní plán Cidlina (10128421)

Územní plán Lesná (29279727)

Územní plán Libkova Voda (14423770)

 ... Změna č. 1 ÚP Libkova Voda (14423770/973891950669)

Územní plán Skorkov (6249637)

 ... Změna č. 1 ÚP Skorkov (6249637/1)

Územní plán Zvěrkovice (35127985)

 ... Změna č. 1 ÚP Zvěrkovice (35127985/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Zvěrkovice (35127985/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Zvěrkovice (35127985/973891951843)

Územní plán Meziříčko (5370296)

Územní studie Karlov - plocha B1 (49251955)

Územní plán Nová Ves u Chotěboře (22378177)

 ... Změna č. 2 ÚP Nová Ves u CHotěboře (22378177/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Ves u Chotěboře (22378177/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Nová Ves u Chotěboře (22378177/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Nová Ves u Chotěboře (22378177/3)

Územní plán Včelnička (52865236)

 ... Změna č. 1 ÚP Včelnička (52865236/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Včelnička (52865236/2)

Územní plán Rodkov (30656070)

Územní plán Střítež (19581241)

 ... Změna č. 1 ÚP Střítež (19581241/1)

Územní plán Hrutov (68606203)

Územní plán Lhota-Vlásenice (57905214)

 ... Změna č. 1 ÚP Lhota-Vlásenice (57905214/1)

Územní plán Vysoká (58062380)

 ... Změna č. 1 ÚP Vysoká (58062380/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Vysoká (58062380/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Vysoká (58062380/2)

Územní plán Puklice (58262270)

 ... Změna č. 1 ÚP Puklice (58262270/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Puklice (58262270/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Puklice (58262270/3)

Územní plán Kynice (59818231)

Územní plán Jeřišno (59893434)

 ... Změna č. 1 ÚP Jeřišno (59893434/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Jeřišno (59893434/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Jeřišno (59893434/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Jeřišno (59893434/973891951630)

Územní plán obce Javorek (60615175)

 ... Změna č. 1 ÚP obce Javorek (60615175/3)

Územní plán Prosíčka (61072939)

Územní plán Olešenka (32178897)

 ... Změna č.1 Územního plánu Olešenka (32178897/973891951568)

Územní studie Jámy – obytný soubor 25 RD  (10697574)

Územní plán obce Kadov (64704530)

 ... Změna č. 1 ÚPO Kadov (64704530/1)

 ... Změna č. 2 ÚPO Kadov (64704530/2)

Územní plán obce Rapotice (65238588)

 ... Změna č. 1 ÚPO Rapotice (65238588/1)

Územní plán Nimpšov (65288942)

 ... Změna č. 1 ÚP Nimpšov (65288942/1)

Územní plán Osová Bítýška (65426271)

 ... Změna č. 1 ÚP Osová Bítýška (65426271/1)

Územní plán Veselá (65745180)

 ... Změna č. 1 ÚP Veselá (65745180/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Veselá (65745180/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Veselá (65745180/3)

Územní plán Kožlí (66756838)

 ... Změna č. 1 ÚP Kožlí (66756838/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Kožlí (66756838/2)

Územní plán Bezděkov (67292421)

 ... Změna č. 1 ÚP Bezděkov (67292421/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Bezděkov (67292421/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Bezděkov (67292421/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Bezděkov (67292421/973891951628)

Územní plán Račín (67882936)

 ... Změna č. 1 ÚP Račín (67882936/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Račín (67882936/2)

Územní plán obce Kojčice (67988222)

 ... Změna č. 1 (67988222/1)

 ... Změna č. 2 (67988222/2)

 ... Změna č. 3 (67988222/3)

Územní plán obce Ježov (68493288)

Územní plán Mnich (68700807)

 ... Změna č. 2 ÚP Mnich (68700807/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Mnich (68700807/973891951590)

Územní plán Malá Losenice (69538515)

 ... Změna č. 1 ÚP Malá Losenice (69538515/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Malá Losenice (69538515/2)

Územní plán Radotice (69703310)

 ... Změna č. 1 ÚP Radotice (69703310/1)

Územní plán Sedletín (69987123)

 ... Změna č. 1 ÚP Sedletín (69987123/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Sedletín (69987123/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Sedletín (69987123/1)

Územní plán Kotlasy (70492189)

 ... Změna č. I ÚP Kotlasy (70492189/1)

 ... Změna č. II ÚP Kotlasy (70492189/2)

Územní plán Komárovice (48019045)

Územní plán Rozseč (40752810)

 ... Změna č. 1 ÚP Rozseč (40752810/1)

Územní plán Senožaty (15928287)

 ... Změna č. 1A ÚP Senožaty (15928287/2)

 ... Změna č. 1B ÚP Senožaty (15928287/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Senožaty (15928287/973891951839)

Územní plán Dolní Vilémovice (67748224)

Územní plán Březské (58918398)

Územní plán Bystřice nad Pernštejnem (58208864)

 ... Změna č. 2 ÚP Bystřice nad Pernštejnem (58208864/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem (58208864/2)

Regulační plán Humpolec - lokalita Cípek (71490114)

Územní plán Pavlov (74815004)

 ... Změna č. 1 ÚP Pavlov (74815004/1)

Územní plán Boršov (74816530)

 ... Změna č. 1 ÚP Boršov (74816530/1)

Územní plán obce Budeč (75019472)

 ... Změna č. 1 ÚPO Budeč (75019472/1)

Územní plán Ujčov (75091188)

 ... Změna č. 1 ÚP Ujčov (75091188/1)

Územní plán Březník (75890748)

 ... Změna č. 1 ÚP Březník (75890748/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Březník (75890748/973891952256)

Územní plán Bácovice (77697389)

 ... Změna č. 1 ÚP Bácovice (77697389/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Bácovice (77697389/2)

Územní plán Lány (77790468)

 ... Změna č. 1 ÚP Lány (77790468/1)

Územní plán Mezná (78245179)

 ... Změna č. 1 ÚP Mezná (78245179/1)

Územní plán obce Vír (97947327)

 ... Změna č. 1 ÚPO Vír (97947327/1)

Územní plán Vladislav (64037721)

Územní studie Věcov - lokalita RD Za Laštovicovými (55227297)

Územní studie Jimramovské Pavlovice (93027894)

Územní plán Cerekvička-Rosice (87534730)

 ... Změna č. 1 ÚP Cerekvička - Rosice (87534730/973891951344)

Územní plán Pelhřimov (92969911)

 ... Změna č. 1 ÚP Pelhřimov (92969911/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Pelhřimov (92969911/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Pelhřimov (92969911/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Pelhřimov (92969911/4)

Územní plán Kožichovice (91375367)

 ... Změna č. 2 ÚP Kožichovice (91375367/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Kožichovice (91375367/1)

Územní plán Odunec (29987300)

 ... Změna č. 1 ÚP Odunec (29987300/1)

Územní plán Světnov (79690187)

 ... Změna č. 1 Světnov (79690187/1)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z2 v obci Kyjov (64504640)

Územní plán Horní Paseka (78631227)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Paseka (78631227/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Horní Paseka (78631227/973891951235)

Územní plán Bohdalec (78974550)

 ... Změna č. 1 ÚP Bohdalec (78974550/1)

Územní plán Horní Dubenky (79034059)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Dubenky (79034059/1)

Územní plán Víska (79150026)

 ... Změna č. 1 ÚP Víska (79150026/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Víska (79150026/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Víska (79150026/973891952748)

Územní plán sídelního útvaru Dubovice (79236744)

 ... ÚPN SÚ Dubovice - změna č. 3 (79236744/4)

 ... Změna č. 1 (79236744/1)

 ... Změna č. 2 (79236744/2)

 ... ÚPN SÚ Dubovice - změna č. 4 (79236744/3)

Územní plán Sloupno (80353944)

 ... Změna č. 2 ÚP Sloupno (80353944/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Sloupno (80353944/1)

Územní plán Počítky (80611818)

 ... Změna č. 1 ÚP Počítky (80611818/1)

Územní plán Hněvkovice (80984132)

 ... Změna č. 2 ÚP Hněvkovice (80984132/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Hněvkovice (80984132/1)

Územní plán Hartvíkovice (82116334)

 ... Změna č. 1 ÚP Hartvíkovice (82116334/973891951108)

 ... Změna č. 2 ÚP Hartvíkovice (82116334/973891952218)

Územní plán sídelního útvaru Ústrašín (83846823)

 ... Změna č. 1 ÚPO Ústrašín (83846823/1)

Územní plán Jezdovice (83872621)

Územní plán Kunemil (84577577)

 ... Změna č. 2 ÚP Kunemil (84577577/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Kunemil (84577577/1)

Územní plán Ústí (85029237)

Územní plán Jedlá (85491578)

Územní plán Valeč (80964296)

 ... Změna č. 1 ÚP Valeč (80964296/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Valeč (80964296/973891950147)

 ... Změna č. 3 ÚP Valeč (80964296/973891950148)

Územní plán Lesůňky (17096675)

Územní studie Chlumětín - obytný soubor 10 RD (6690181)

Územní plán Telč (21021670)

 ... Změna č. 2 ÚP Telč (21021670/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Telč (21021670/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Telč (21021670/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Telč (21021670/973891951812)

 ... Změna č. 4 ÚP Telč (21021670/973891952951)

Územní plán Sudice (86501710)

Územní plán Matějov (86707704)

 ... Změna č. 1 ÚP Matějov (86707704/973891952967)

Územní plán Druhanov (86877076)

 ... Změna č. 1 ÚP Druhanov (86877076/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Druhanov (86877076/973891952361)

Územní plán Hodíškov (87022035)

 ... Změna č. 2 ÚP Hodíškov (87022035/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Hodíškov (87022035/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Hodíškov (87022035/973891951937)

Územní plán Těmice (87485902)

Územní plán Pohleď (87488954)

 ... Změna č. 1 ÚP Pohleď (87488954/973891951431)

Územní plán obce Velká Bíteš (87872895)

 ... Změna č. 3 ÚPO Velká Bíteš (87872895/1)

 ... Změna č. 4 ÚPO Velká Bíteš (87872895/2)

 ... Změna č. 5 ÚPO Velká Bíteš (87872895/3)

 ... Změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš (87872895/7)

 ... Změna č. 8 ÚPO Velká Bíteš (87872895/8)

 ... Změna č. 9 ÚPO Velká Bíteš (87872895/9)

 ... Změna č. 2 ÚPO Velká Bíteš (87872895/4)

 ... Změna č. 1 ÚPO Velká Bíteš (87872895/5)

 ... Změna č. 6 ÚPO Velká Bíteš (87872895/6)

Územní plán Mohelno (88021485)

Územní plán Těmice (nový) (20386905)

Uzemní studie Pod Hřebenovkou Česká Bělá (95251099)

Územní studie Smrčná - lokalita 12-B/1 (43276614)

Územní studie Hybrálec - U hřbitova (62392824)

Územní studie Rohy - lokalita Z4 (3905452)

Územní plán Podolí (16926212)

Územní studie Náměšť nad Oslavou - areál Habitat (4609317)

Územní studie Studenec - zastavitelné plochy Z7 a Z32 (64988344)

Územní studie Ocmanice - Za Humny (88266717)

Územní studie sídelní zeleně Jemnice (85314576)

Územní studie - Průmyslová zóna Luka nad Jihlavou - Otínská (983829)

Územní plán Předín (75431459)

Územní studie Dolní Vilémovice (lokalita Z16) (13390750)

Územní plán Vlčatín (nový) (66433351)

Územní studie Dobrá - plocha BR20 (4229374)

Územní studie Jaroměřice nad Rokytnou - Z1 Horní město (53638857)

Územní studie Rouchovany - lokalita Za Plachovýma (93134705)

Územní plán Žďár nad Sázavou (nový) (15790958)

Územní plán Kadov (47138613)

Územní plán Veselá (nový) (63908022)

Územní plán Arnolec (88224427)

 ... Změna č. 1 ÚP Arnolec (88224427/1)

Územní plán Zárubice (88396852)

 ... Změna č. 1 ÚP Zárubice (88396852/1)

Územní plán Slavětice (90247743)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Slavětice (90247743/973891952293)

Územní plán Borovnice (91180055)

Územní plán Jámy (91227357)

 ... Změna č. 1 ÚP Jámy (91227357/1)

Územní plán Leškovice (91386048)

 ... Změna č. 1 ÚP Leškovice (91386048/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Leškovice (91386048/2)

Územní plán Kněževes (91640870)

 ... Změna č. 2 ÚP Kněževes (91640870/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Kněževes (91640870/1)

Územní plán Lhotka (14655704)

 ... Změna č. 1 ÚP Lhotka (14655704/1)

Územní plán Sklené nad Oslavou (86912171)

 ... Změna č. 1 ÚP Sklené nad Oslavou (86912171/1)

Územní plán Pyšel (23133487)

 ... Změna č. 1 ÚP Pyšel (23133487/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Pyšel (23133487/2)

Územní studie Koněšín - chatová lokalita Z 13 (92667786)

Územní plán Nové Veselí (8668155)

 ... Změna č. 1 ÚP Nové Veselí (8668155/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Nové Veselí (8668155/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Nové Veselí (8668155/3)

Územní plán Rudolec (50237673)

 ... Změna č. 1 ÚP Rudolec (50237673/973891952017)

Územní plán Ježená (27575320)

 ... Změna č. 1 ÚP Ježená (27575320/973891953073)

Územní plán Svratka (96534364)

 ... Změna č. 1 ÚP Svratka (96534364/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Svratka (96534364/3)

 ... Změna č. 3 ÚP Svratka (96534364/973891950777)

Územní plán Vanov (12139530)

Územní studie Velká Losenice - areál u žel. stanice Sázava (81524293)

Územní plán Bačice (32365054)

Územní plán Šimanov (24033755)

 ... Změna č. 1 ÚP Šimanov (24033755/973891951656)

Územní plán Rudíkov (5814762)

 ... Změna č. 1 ÚP Rudíkov (5814762/973891951428)

Územní plán Heraltice (65111940)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Heraltice (65111940/973891952412)

Územní plán obce Veklá Chyška (93020265)

Územní plán Otín (94717042)

 ... Změna č. 1 ÚP Otín (94717042/1)

Územní plán Skryje (94846741)

 ... Změna č. 1 ÚP Skryje (94846741/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Skryje (94846741/973891952358)

Územní plán Bělá (94952027)

 ... Změna č. 1 ÚP Bělá (94952027/1)

Územní studie Třebíč - garáže - ulice Riegrova (95039002)

Územní plán Bačkov (95431153)

Územní plán obce Daňkovice (95579163)

Územní plán Litohošť (96221558)

Územní plán Březí nad Oslavou (97271363)

 ... Změna č. 1 ÚP Bření nad Oslavou (97271363/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Březí nad Oslavou (97271363/2)

Územní plán Jamné (98215882)

 ... Změna č. 1 ÚP Jamné (98215882/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Jamné (98215882/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Jamné (98215882/973891952980)

Územní plán Zahrádka (98597352)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Zahrádka (98597352/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Zahrádka (98597352/1)

Územní plán obce Křídla (98626343)

 ... Změna č. 1 ÚPO Křídla (98626343/1)

 ... Změna č. 2 ÚPO Křídla (98626343/2)

Územní plán Služátky (99203126)

 ... Změna č. 1 ÚP Služátky (99203126/1)

Územní plán Horní Heřmanice (99741761)

Územní plán Bukov (53774660)

Územní plán Růžená (2230472)

 ... Změna č. 1 ÚP Růžená (2230472/973891952486)

Územní plán Bartoušov (3061641)

 ... Změna č. 2 ÚP Bartoušov (3061641/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Bartoušov (3061641/1)

Územní plán Batelov (10047550)

 ... Změna č. 1a a Změna č.1b ÚP Batelov (10047550/1)

 ... Změna č. 1b Územního plánu Batelov (10047550/973891951387)

Územní plán Bořetice (80553834)

 ... Změna č. 1 ÚP Bořetice (80553834/1)

Územní plán Božejov (62289064)

Územní plán Býšovec (53416079)

 ... Změna č. 1 ÚP Býšovec (53416079/1)

Územní plán Česká Bělá (5913509)

 ... Změna č. 1 ÚP Česká Bělá (5913509/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Česká Bělá (5913509/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Česká Bělá (5913509/973891951582)

Územní plán Havlíčkova Borová (78786866)

 ... Změna č. 1 ÚP Havlíčkova Borová (78786866/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Havlíčkova Borová (78786866/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Havlíčkova Borová (78786866/3)

Územní plán Heřmanov (49489992)

 ... Změna č. 1 ÚP Heřmanov (49489992/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Heřmanov (49489992/973891952021)

Územní plán Horní Radslavice (69446962)

Územní plán Hořepník (56083315)

 ... Změna č. 1 ÚP Hořepník (56083315/1)

Územní plán Hubenov (71213930)

 ... Změna č. 1 ÚP Hubenov (71213930/1)

Územní plán Nové Syrovice (27372378)

 ... Změna č. 1 ÚP Nové Syrovice (27372378/1)

Územní plán Čechočovice (98328797)

Územní plán Čechtín (67672365)

 ... Změna č. 1 ÚP Čechtín (67672365/1)

Územní plán Hodov (4081363)

Územní plán Krahulov (70623415)

 ... Změna č. 1 ÚP Krahulov (70623415/973891950111)

Územní plán Krátká Ves (41410464)

 ... Změna č. 1 ÚP Krátká Ves (41410464/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Krátká Ves (41410464/973891952221)

Územní plán Markvartice (63843935)

 ... Změna č. 1 ÚP Markvartice (63843935/973891951032)

Územní plán Ořechov (59796869)

 ... Změna č. 1 ÚP Ořechov (59796869/1)

Územní plán Bohuňov (90230958)

 ... Změna č. 2 ÚP Bohuňov (90230958/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Bohuňov (90230958/1)

Územní plán Žďár nad Sázavou (55126589)

 ... Změna č. 4 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/4)

 ... Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/5)

 ... Změna č. 6 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/6)

 ... Změna č. 7 ÚP Žďár nad Sázavou (55126589/973891951077)

Územní plán Slavičky (38744753)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Slavičky (38744753/973891952053)

Územní plán Červená Lhota (51147097)

 ... Změna č. 1 ÚP Červená Lhota (51147097/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Červená Lhota (51147097/973891951726)

Územní plán Horní Vilémovice (98020570)

Územní plán Svatoslav (5126590)

Územní plán Bílý Kámen (12987918)

 ... Změna č. 1 ÚP Bílý Kámen (12987918/1)

Územní plán Blatnice (59875124)

 ... Změna č. 1 ÚP Blatnice (59875124/2)

Územní studie Obyčtov - Jamská - obytný soubor 38 RD v k.ú. Obyčtov (98646180)

Územní plán Dobronín (77423822)

 ... Změna č. 1 ÚP Dobronín (77423822/1)

Územní plán Onšov (86602418)

Územní plán Knínice (44814700)

 ... Změna č. 1 ÚP Knínice (44814700/1)

Územní plán Horní Cerekev (8999271)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Cerekev (8999271/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Horní Cerekev (8999271/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Horní Cerekev (8999271/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Horní Cerekev (8999271/4)

 ... Změna č. 5 ÚP Horní Cerekev (8999271/5)

Územní plán Velká Losenice (89635210)

 ... Změna č. 1 ÚP Velká Losenice (89635210/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Velká Losenice (89635210/3)

 ... Změna č. 3 ÚP Velká Losenice (89635210/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Velká Losenice (89635210/973891952219)

Územní plán Brzkov (33547610)

 ... Změna č. 1 ÚP Brzkov (33547610/1)

Územní plán Budíkov (9852237)

 ... Změna č. 1 ÚP Budíkov (9852237/1)

Územní plán Čelistná (52051943)

 ... Změna č. 2 ÚP Čelistná (52051943/973891952038)

 ... Změna č. 3 ÚP Čelistná (52051943/973891952502)

Územní plán Dědice (95637147)

Územní plán Dešov (95563905)

 ... Změna č. 1 ÚP Dešov (95563905/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dešov (95563905/2)

Územní plán Dobrá Voda (84046571)

Územní plán Dudín (52776735)

Územní plán Herálec (HB) (33620852)

 ... Změna č. 1 ÚP Herálec (33620852/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Herálec (33620852/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Herálec (33620852/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Herálec (33620852/973891952288)

Územní plán Hurtova Lhota (89829652)

 ... Změna č. 1 ÚP Hurtova Lhota (89829652/1)

Územní plán Jilem (14422244)

 ... Změna č. 1 ÚP Jilem (14422244/1)

Územní plán Kalhov (59339540)

Územní plán Kaliště (JI) (58503359)

 ... Změna č. 1 ÚP Kaliště (58503359/1)

Územní plán Číhalín (38467043)

 ... Změna č. 3 ÚP Číhalín (38467043/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Číhalín (38467043/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Číhalín (38467043/2)

Územní plán Čikov (48971194)

Územní plán Číměř (57464235)

 ... Změna č. 1 ÚP Číměř (57464235/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Číměř (57464235/973891950903)

Územní plán Hojanovice (90739076)

 ... Změna č. 1 ÚP Hojanovice (90739076/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Hojanovice (90739076/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Hojanovice (90739076/3)

Územní plán Hojkov (4140873)

 ... Změna č. 1 ÚP Hojkov (4140873/1)

Územní plán Horní Libochová (29146975)

Územní plán Horní Rožínka (55897158)

Územní plán Hvězdoňovice (11175174)

 ... Změna č. 1 ÚP Hvězdoňovice (11175174/1)

Územní plán Jasenice (47489565)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Jasenice (47489565/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Jasenice (47489565/2)

Územní plán Kaliště (7059879)

 ... Změna č. 1 ÚP Kaliště (7059879/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kaliště (7059879/973891951566)

Územní plán Kejžlice (51406496)

 ... Změna č. 3 ÚP Kejžlice (51406496/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Kejžlice (51406496/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kejžlice (51406496/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Kejžlice (51406496/4)

Územní plán Klučov (93688599)

Územní plán Koberovice (17565120)

 ... Změna č. 1 ÚP Koberovice (17565120/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Koberovice (17565120/2)

Územní plán Kojatice (88719903)

Územní plán Kouty (13657779)

 ... Změna č. 1 ÚP Kouty (13657779/1)

 ... Změna č. 2B ÚP Kouty (13657779/3)

 ... Změna č. 2A ÚP Kouty (13657779/2)

Územní plán Krhov (91596620)

Územní plán Kuklík (9818233)

Územní plán Láz (42098635)

 ... Změna č. 1 ÚP Láz (42098635/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Láz (42098635/973891951661)

Územní plán Lesní Jakubov (42834109)

Územní plán Lípa (79819451)

 ... Změna č. 2 ÚP Lípa (79819451/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Lípa (79819451/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Lípa (79819451/1)

Územní plán Lipnice nad Sázavou (81170289)

 ... Změna č. 2 ÚP Lipnice nad Sázavou (81170289/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Lipnice nad Sázavou (81170289/1)

Územní plán Litovany (30982608)

 ... Změna č. 1 ÚP Litovany (30982608/1)

Územní plán Mastník (96197144)

 ... Změna č. 2 ÚP Mastník (96197144/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Mastník (96197144/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Mastník (96197144/3)

 ... Změna č. 4 Územního plánu Mastník (96197144/973891952374)

Územní plán Měšín (6328983)

 ... Změna č. 1 ÚP Měšín (6328983/1)

Územní plán Mirošov (30463809)

 ... Změna č. 1 ÚP Mirošov (30463809/973891950803)

Územní plán Mladé Bříště (55646914)

Územní plán Mysliboř (39159792)

 ... Změna č. 1 ÚP Mysliboř (39159792/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Mysliboř (39159792/973891950865)

 ... Změna č. 3 ÚP Mysliboř (39159792/973891950866)

Územní plán Nové Sady (75284975)

 ... Změna č. 1 ÚP Nové Sady (75284975/1)

Územní plán Nový Telečkov (37540400)

 ... Změna č. 1 ÚP Nový Telečkov (37540400/1)

Územní plán Okřešice (58973329)

 ... Změna č. 1 ÚP Okřešice (58973329/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Okřešice (58973329/2)

Územní plán Ostašov (73897951)

 ... Změna č. 1 ÚP Ostašov (73897951/1)

Územní plán Police (87984864)

Územní plán Pucov (7247562)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Pucov (7247562/2)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Pucov (7247562/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Pucov (7247562/973891952090)

Územní plán Radenice (18166751)

 ... Změna č. 1 ÚP Radenice (18166751/1)

Územní plán Radňovice (38100833)

 ... Změna č. 1 ÚP Radňovice (38100833/1)

Územní plán Sejřek (36838931)

 ... Změna č. 1 ÚP Sejřek (36838931/1)

Územní plán Skřinářov (68398683)

 ... Změna č. 1 ÚP Skřinářov (68398683/1)

Územní plán Skuhrov (7271976)

 ... Změna č. 1 ÚP Skuhrov (7271976/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Skuhrov (7271976/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Skuhrov (7271976/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Skuhrov (7271976/3)

Územní plán Stará Říše (89898316)

 ... Změna č. 1 ÚP Stará Říše (89898316/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Stará Říše (89898316/2)

Územní plán Staré Bříště (14654178)

 ... Změna č. 1 ÚP Staré Bříště (14654178/1)

Územní plán Strážek (58984011)

 ... Změna č. 1 ÚP Strážek (58984011/1)

Územní plán Střítež (80002992)

 ... Změna č. 1 ÚP Střítež (80002992/2)

Územní plán Studnice (29969424)

 ... Změna č. 1 ÚP Studnice (29969424/1)

Územní plán Kamenná (JI) (84878175)

 ... Změna č. 1 ÚP Kamenná (84878175/1)

Územní plán Šlapanov (74941652)

Územní plán Velký Rybník (24796260)

 ... Změna č. 1 ÚP Velký Rybník (24796260/1)

Územní plán Veselý Žďár (29681033)

 ... Změna č. 1 ÚP Veselý Žďár (29681033/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Veselý Žďár (29681033/4)

 ... Změna č. 2 ÚP Veselý Žďár (29681033/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Veselý Žďár (29681033/3)

Územní plán Vlčatín (57537477)

 ... Změna č. 1 ÚP Vlčatín (57537477/1)

Územní plán Vlkov (44073122)

Územní plán Výčapy (74735658)

 ... Změna č. 1 ÚP Výčapy (74735658/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Výčapy (74735658/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Výčapy (74735658/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Výčapy (74735658/3)

 ... Změna č. 4B ÚP Výčapy (74735658/973891950157)

Územní plán Ždánice (77784364)

Územní plán Chlumek (69774370)

Územní plán Osové (38311404)

 ... Změna č. 2 ÚP Osové (38311404/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Osové (38311404/1)

Územní plán Věcov (28287906)

 ... Změna č. 1 ÚP Věcov (28287906/1)

Územní plán Zubří (43799990)

 ... Změna č. 1 ÚP Zubří (43799990/1)

Územní plán Kochánov (52730959)

 ... Změna č. 1 ÚP Kochánov (52730959/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kochánov (52730959/2)

Územní plán Koněšín (79775201)

 ... Změna č. 1 ÚP Koněšín (79775201/1)

Územní plán Krasíkovice (86297242)

 ... Změna č. 1 ÚP Krasíkovice (86297242/1)

Územní plán Krokočín (37058657)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Krokočín (37058657/1)

Územní plán Lísek (1690311)

Územní plán Sedlejov (7465763)

Územní plán Klatovec (52128237)

Územní plán Lukov (40894717)

 ... Změna č. 1 ÚP Lukov (40894717/1)

Územní plán Milíčov (84402101)

Územní plán Nárameč (78109376)

 ... Změna č. 1A ÚP Nárameč (78109376/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Nárameč (78109376/4)

 ... Změna č. 1B ÚP Nárameč (78109376/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Nárameč (78109376/3)

Územní plán Ocmanice (98484437)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Ocmanice (98484437/2)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Ocmanice (98484437/1)

Územní plán Benetice (61414736)

Územní plán Bohdalín (39632815)

 ... Změna č. 1 ÚP Bohdalín (39632815/1)

Územní plán Brtnice (39176577)

 ... Změna č. 2 ÚP Brtnice (39176577/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Brtnice (39176577/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Brtnice (39176577/3)

Územní plán Chrtníč (26600284)

 ... Změna č. 1 ÚP Chrtníč (26600284/1)

Územní plán Bochovice (75086610)

Územní plán Stařeč (5167789)

 ... Změna č. 1 ÚP Stařeč (5167789/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Stařeč (5167789/973891950146)

Územní plán Oslavice (490970)

 ... Změna č. 1 ÚP Oslavice (490970/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Oslavice (490970/2)

Územní plán Písečné (64371889)

Územní plán Proseč (5558414)

Územní plán Dukovany (37710208)

 ... Změna č. 1 ÚP Dukovany (37710208/1)

Územní plán Horní Smrčné (42106265)

Územní plán Přešovice (81209962)

Územní plán Radkovice u Hrotovice (22446841)

 ... Změna č. 1 ÚP Radkovice u Hrotovic (22446841/1)

Územní plán Valdíkov (63676088)

Územní plán Rybné (25390262)

 ... Změna č. 1 ÚP Rybné (25390262/973891952446)

Územní plán Sedlec (79607789)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Sedlec (79607789/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Sedlec (79607789/973891952119)

Územní plán Švábov (14527530)

 ... Změna č. 1 ÚP Švábov (14527530/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Švábov (14527530/973891951275)

Územní plán Ubušínek (51163881)

Územní plán Uhelná Příbram (72007387)

 ... Změna č. 1 ÚP Uhelná Příbram (72007387/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Uhelná Příbram (72007387/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Uhelná Příbram (72007387/3)

Územní plán Velké Janovice (44674319)

Územní plán Věžnice (HB) (80341737)

Územní plán Věžnička (54986208)

 ... Změna č. 1 ÚP Věžnička (54986208/1)

Územní plán Vícenice (99633423)

 ... Změna č. 1 ÚP Vícenice (99633423/973891952440)

Územní plán Vílanec (87446229)

 ... Změna č. 1 územního plánu Vílanec (87446229/973891951448)

Územní plán Zachotín (78963868)

 ... Změna č. 1 ÚP Zachotín (78963868/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Zachotín (78963868/973891950397)

Územní plán Ždírec (JI) (84545533)

 ... Změna č. 1 ÚP Ždírec (84545533/973891950814)

Územní plán Ždírec nad Doubravou (71712892)

 ... Změna č. 2 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/5)

 ... Změna č. 4 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/4)

 ... Změna č. 6 ÚP Ždírec nad Doubravou (71712892/973891950379)

Územní plán Žižkovo Pole (38230532)

 ... Změna č. 1 ÚP Žižkovo Pole (38230532/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Žižkovo Pole (38230532/2)

Územní plán Borovná (95380799)

 ... Změna č. 1 ÚP Borovná (95380799/1)

Územní plán Dalečín (5369205)

 ... změna č. 1 ÚP Dalečín (5369205/1)

Územní plán Radešínská Svratka (18079776)

 ... Změna č. 1 ÚP Radešínská Svratka (18079776/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Radešínská Svratka (18079776/973891951695)

Územní plán Kozlov (84698121)

 ... Změna č. 1 ÚP Kozlov (84698121/1)

Územní plán Dolní Lažany (87168084)

 ... Změna č. 1 ÚP Dolní Lažany (87168084/973891950110)

Územní plán Dolní Vilímeč (93357484)

Územní plán Hostětice (71044557)

 ... Změna č. 1 ÚP Hostětice (71044557/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Hostětice (71044557/973891951424)

Územní plán Jabloňov (16801090)

 ... Změna č. 1 ÚP Jabloňov (16801090/1)

Územní plán Kostelní Myslová (73720949)

Územní plán Lhotka (98446290)

Územní plán Markvartice (JI) (29856509)

Územní plán Mysletice (62981813)

 ... Změna č. 1 ÚP Mysletice (62981813/1)

Územní plán Nová Ves u Nového Města na Moravě (36778986)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Ves u Nového Města na Moravě (36778986/1)

Územní plán Panské Dubenky (2480061)

Územní plán Radkov (ZR) (29619998)

Územní plán Řídelov (61802309)

 ... Změna č. 1 ÚP Řídelov (61802309/1)

Územní plán Strachoňovice (6518192)

Územní plán Sviny (26125735)

 ... Změna č. 1 ÚP Sviny (26125735/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Sviny (26125735/973891951756)

Územní plán Unčín (61269777)

 ... Změna č. 1 ÚP Unčín (61269777/1)

Územní plán Vysoké Studnice (48945254)

 ... Změna č. 1 ÚP Vysoké Studnice (48945254/1)

Územní plán Zadní Vydří (94350831)

 ... Změna č. 1 ÚP Zadní Vydří (94350831/1)

 ... Změna č.2 ÚP Zadní Vydří (94350831/973891951425)

Územní plán Budkov (53992861)

 ... Změna č. 1 ÚP Budkov (53992861/1)

Regulační plán centra města Třebíče (28525943)

 ... Změna č. III RP centra města Třebíče (28525943/1)

Územní plán Římov (34007990)

 ... Změna č. 1 ÚP Římov (34007990/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Římov (34007990/2)

Územní plán Rohy (83359925)

Územní plán Těchobuz (99116151)

 ... Změna č. 1 ÚP Těchobuz (99116151/1)

Územní plán Vyklantice (93363587)

 ... Změna č. 2 ÚP Vyklantice (93363587/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Vyklantice (93363587/1)

Územní plán Lipník (60813539)

Územní plán Smrk (68992250)

 ... Změna č. 1 ÚP Smrk (68992250/1)

Územní plán Jemnice (71262758)

 ... Změna č. 1 ÚP Jemnice (71262758/1)

 ... Změna č. 2A ÚP Jemnice (71262758/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Jemnice (71262758/973891951095)

 ... Změna č. 2B ÚP Jemnice (71262758/973891952561)

Územní plán Baliny (83500306)

 ... Změna č. 1 ÚP Baliny (83500306/1)

Územní plán Bořetín (28829593)

 ... Změna č. 1 ÚP Bořetín (28829593/1)

Územní plán Březí (36547488)

 ... Změna č. 1 ÚP Březí (36547488/973891951327)

Územní plán Bystrá (47008913)

 ... Změna č. 1 ÚP Bystrá (47008913/1)

Územní plán Černov (31309146)

 ... Změna č. 1 ÚP Černov (31309146/2)

 ... Změna č. 2 ÚP Černov (31309146/1)

Územní plán Dehtáře (10161991)

 ... Změna č. 1 ÚP Dehtáře (10161991/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dehtáře (10161991/973891952088)

Územní plán Habry (45011538)

 ... Změna č. 1 ÚP Habry (45011538/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Habry (45011538/2)

Územní plán Horní Myslová (71882265)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Myslová (71882265/1)

Územní plán Horní Ves (15502567)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Ves (15502567/1)

Územní plán Chotěboř (74126832)

 ... Změna č. 8 ÚP Chotěboř (74126832/8)

 ... Změna č. 9 ÚP Chotěboř (74126832/9)

 ... Změna č. 7 ÚP Chotěboř (74126832/7)

 ... Změna č. 1 ÚP Chotěboř (74126832/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Chotěboř (74126832/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Chotěboř (74126832/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Chotěboř (74126832/5)

 ... Změna č. 6 ÚP Chotěboř (74126832/6)

 ... Změna č. 4 ÚP Chotěboř (74126832/4)

 ... Změna č. 11 ÚP Chotěboř (74126832/973891950352)

 ... Změna č. 12 ÚP Chotěboř (74126832/973891950353)

Územní plán Jaroměřice nad Rokytnou (69997369)

 ... Změna č. 1 ÚP Jaroměřice nad Rokytnou (69997369/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Jaroměřice nad Rokytnou (69997369/973891950273)

Územní plán Kamenice nad Lipou (28162784)

 ... Změna č. 1 ÚP Kamenice nad Lipou (28162784/1)

Územní plán Klokočov (84469239)

 ... Změna č. 2 ÚP Klokočov (84469239/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Klokočov (84469239/1)

Územní plán Kraborovice (23206729)

 ... Změna č. 1 ÚP Kraborovice (23206729/973891951565)

Územní plán Krucemburk (77972047)

 ... Změna č. 2 ÚP Krucemburk (77972047/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Krucemburk (77972047/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Krucemburk (77972047/3)

Územní plán Kuroslepy (2714176)

 ... Změna č. 1 ÚP Kurosleoy (2714176/973891952286)

Územní plán Martinice u Onšova (17181033)

Územní plán Mysletín (22007388)

 ... Změna č. 1 ÚP Mysletín (22007388/1)

Územní plán Nadějov (18221683)

 ... Změna č. 1 ÚP Nadějov (18221683/973891951345)

Územní plán Nejepín (83335511)

 ... Změna č. 2 ÚP Nejepín (83335511/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Nejepín (83335511/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Nejepín (83335511/973891950168)

Územní plán Nová Buková (20298404)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Buková (20298404/1)

Územní plán Nová Cerekev (35932559)

 ... Změna č. 2 ÚP Nová Cerekev (35932559/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Cerekev (35932559/1)

Územní plán Nový Rychnov (45583742)

 ... Změna č. 2 ÚP Nový Rychnov (45583742/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Nový Rychnov (45583742/1)

Územní plán Nová Ves u Leštiny (71534364)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Ves u Leštiny (71534364/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Nová Ves u Leštiny (71534364/2)

Územní plán Počátky (37778872)

 ... Změna č. 1 ÚP Počátky (37778872/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Počátky (37778872/973891952089)

Územní plán Putimov (71090334)

 ... Změna č. 1 ÚP Putimov (71090334/1)

Územní plán Radostín (89153687)

 ... Změna č. 2 ÚP Radostín (89153687/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Radostín (89153687/1)

Územní plán Rousměrov (21673221)

Územní plán Skorotice (57468813)

Územní plán Smrčná (64788454)

Územní plán Stáj (6393070)

 ... Změna č. 1 ÚP Stáj (6393070/1)

Územní plán Střítež pod Křemešníkem (30955142)

Územní plán Urbanov (91852967)

Územní plán Věstín (1658268)

 ... Změna č. 1 ÚP Věstín (1658268/1)

Územní plán Vyskytná (60464113)

 ... Změna č. 1 ÚP Vyskytná (60464113/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vyskytná (60464113/973891951659)

Územní plán Vyskytná nad Jihlavou (6301517)

 ... Změna č. 1 ÚP Vyskytná nad Jihlavou (6301517/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vyskytná nad Jihlavou (6301517/2)

Územní plán Žirovnice (37376040)

 ... Změna č. 1 ÚP Žirovnice (37376040/1)

Územní studie obytného souboru RD Zubří (56264895)

Územní plán Štěpánov nad Svratkou (80928765)

 ... Změna č. 1 ÚP Štěpánov nad Svratkou (80928765/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Štěpánov nad Svratkou (80928765/2)

 ... Změna č. 2A ÚP Štěpánov nad Svratkou (80928765/973891952035)

Územní plán Bransouze (12186832)

Územní plán Petráveč (56234377)

 ... Změna č. 1 ÚP Petráveč (56234377/1)

Územní plán Chyšná (13460941)

Územní plán Kozlov (37984866)

 ... Změna č. 1 ÚP Kozlov (37984866/1)

Územní plán Kramolín (70101564)

 ... Změna č. 1 ÚP Kramolín (70101564/973891952217)

Územní plán Krasonice (24790591)

Územní plán Nyklovice (81376283)

Územní plán Olešná (37955874)

 ... Změna č. 1 ÚP Olešná (37955874/973891950206)

Územní plán Rozseč (80326478)

Územní plán Rynárec (34380740)

 ... Změna č. 1 ÚP Rynárec (34380740/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Rynárec (34380740/2)

Územní plán Šebkovice (35564822)

 ... Změna č. 1 ÚP Šebkovice (35564822/1)

Územní plán Úsobí (32134646)

 ... Změna č. 2 ÚP Úsobí (32134646/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Úsobí (32134646/1)

Územní plán Ústrašín (86812989)

Územní plán Věž (73395936)

 ... Změna č. 1 ÚP Věž (73395936/1)

Územní plán Vilémov (75379144)

 ... Změna č. 1 ÚP Vilémov (75379144/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vilémov (75379144/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Vilémov (75379144/973891951627)

Územní plán Humpolec (25339908)

 ... Změna č. 1A ÚP Humpolec (25339908/1)

 ... Změna č. 1B ÚP Humpolec (25339908/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Humpolec (25339908/5)

 ... Změna č. 5 ÚP Humpolec (25339908/4)

 ... Změna č. 2 ÚP Humpolec (25339908/3)

Územní plán Havlíčkův Brod  (97379700)

 ... Změna č. 4 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/4)

 ... Změna č. 6 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/6)

 ... Změna č. 5 ÚP havlíčkův Brod (97379700/5)

 ... Změna č. 1 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/3)

 ... Změna č. 8 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/7)

 ... Změna č. 11 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/8)

 ... Změna č. 9 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/973891950191)

 ... Změna č. 10 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/973891950192)

 ... Změna č. 12 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/973891951427)

 ... Změna č. 7 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/973891952661)

 ... Změna č. 13 ÚP Havlíčkův Brod (97379700/973891952662)

Územní plán Olešná (87734620)

 ... Změna č. 1 ÚP Olešná (87734620/1)

Územní plán Světlá nad Sázavou (59289186)

 ... Změna č. 3 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/4)

 ... Změna č. 2 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/2)

 ... Změna č. 5 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/973891951650)

 ... Změna č. 6 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/973891951651)

 ... Změna č. 7 ÚP Světlá nad Sázavou (59289186/973891953083)

Územní plán Lučice (77022)

 ... Změna č. 1 ÚP Lučice (77022/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Lučice (77022/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Lučice (77022/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Lučice (77022/2)

 ... Změna č. 5 ÚP Lučice (77022/973891951637)

Územní plán obce Jimramov (657291)

 ... Změna č. 1 ÚPO Jimramov (657291/1)

Územní plán Chřenovice (1733036)

Územní plán Pavlov (2193851)

 ... Změna č. 1 ÚP Pavlov (2193851/973891950542)

Územní plán Babice (2978153)

 ... Změna č. 1 ÚP Babice (2978153/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Babice (2978153/973891950218)

Územní plán Malčín (3890629)

Územní plán Útěchovice (4244632)

Územní plán Poděšín (4488773)

 ... Změna č. 1 ÚP Poděšín (4488773/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Poděšín (4488773/2)

Územní plán Sirákov (8254642)

 ... Změna č. 2 ÚP Sirákov (8254642/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Sirákov (8254642/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Sirákov (8254642/973891950129)

Územní plán Rybníček (5498905)

Územní plán Příseka (5604190)

 ... Změna č. 1 ÚP Příseka (5604190/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Příseka (5604190/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Příseka (5604190/3)

Územní plán Dolní Krupá (5874271)

 ... Změna č. 2 ÚP Dolní Krupá (5874271/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Dolní Krupá (5874271/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Dolní Krupá (5874271/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Dolní Krupá (5874271/973891951644)

Územní plán Kostníky (6036014)

Územní plán Petrůvky (6057376)

 ... Změna č. 1A ÚP Petrůvky (6057376/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Petrůvky (6057376/3)

 ... Změna č. 3 ÚP Petrůvky (6057376/4)

Územní plán Želiv (27775210)

 ... Změna č. 1 ÚP Želiv (27775210/1)

Územní plán Vojnův Městec (71784608)

 ... Změna č. 1 ÚP Vojnův Městec (71784608/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vojnův Městec (71784608/973891950221)

Územní plán Domamil (66144960)

 ... Změna č. 1 ÚP Domamil (66144960/973891952105)

Územní studie ÚZ1 Kejžlice - rozvojová lokalita Z1a (39735049)

Územní plán Jihlava (12968082)

 ... Soubor změn č. 2 ÚP Jihlavy (12968082/2)

 ... Soubor změn č. 3 ÚP Jihlava (12968082/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Jihlava (12968082/1)

 ... Soubor změn č. 5 ÚP Jihlavy (12968082/5)

 ... Soubor změn č. 4 ÚP Jihlava (12968082/4)

Územní studie obytné lokality Nad Parkem, Světlá nad Sázavou (1171512)

Územní studie Lavičky, lokalita Pod dálnicí Jestřebec, plocha Z12, Z13, soubor pro výrobu a skladování (60868471)

Územní plán Lhánice (24154300)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Lhánice (24154300/1)

Územní plán Zvěstovice (81237428)

Územní studie Telč - Pila na Sádkách (72265260)

Územní plán Kojatín (46078127)

 ... Změna č. 3 ÚP Kojatín (46078127/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Kojatín (46078127/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kojatín (46078127/2)

Územní plán Sněžné (74309938)

 ... Změna č. 1 ÚP Sněžné (74309938/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Sněžné (74309938/2)

Územní plán Vystrčenovice (19797916)

Územní plán Blažkov (24746341)

 ... Změna č. 1 ÚP Blažkov (24746341/973891951430)

Územní plán Třesov (31626529)

Regulační plán městské památkové rezervace Pelhřimov (56129091)

Územní plán Polná (27485293)

 ... Změna č. 1 ÚP Polná (27485293/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Polná (27485293/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Polná (27485293/2)

 ... Změna č. 5 ÚP Polná (27485293/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Polná (27485293/5)

 ... Změna č. 6 ÚP Polná (27485293/973891950775)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z30 v obci Věž (43973505)

Územní plán Zajíčkov (67005556)

Územní plán Chlum-Korouhvice (10503787)

Územní plán Kámen (90559022)

Územní plán Koroužné (58645266)

Územní plán Košetice (42284792)

 ... Změna č. 1 ÚP Košetice (42284792/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Košetice (42284792/973891951658)

Územní plán Komorovice (8538456)

 ... Změna č. 1 ÚP Komorovice (8538456/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Komorovice (8538456/2)

Územní plán Rovná (3507633)

Územní plán Rozsochy (69573610)

 ... Změna č. 1 ÚP Rozsochy (69573610/1)

Územní plán Sedlice (12926448)

Územní plán Strachujov (94225709)

Územní plán Sulkovec (35821170)

 ... Změna č. 1 ÚP Sulkovec (35821170/973891952116)

Územní plán Štoky (51899355)

 ... Změna č. 1 ÚP Štoky (51899355/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Štoky (51899355/973891952239)

Územní plán Věžná (37508792)

Územní plán Horní Rápotice (67231386)

Územní plán Řečice (63360231)

 ... Změna č. 1 ÚP Řečice (63360231/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Řečice (63360231/2)

Územní plán Kralice nad Oslavou (17702884)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Kralice nad Oslavou (17702884/1)

Územní plán Křižanov (81869142)

 ... Změna č. 1 ÚP Křižanov (81869142/1)

Územní plán Rácovice (40980166)

Územní plán Květinov (96833436)

 ... Změna č. 1 ÚP Květinov (96833436/1)

Územní plán Štěpkov (95670716)

 ... Změna č. 1 ÚP Štěpkov (95670716/1)

Územní plán Bory (9931583)

 ... Změna č. 1 ÚP Bory (9931583/1)

Územní plán obce Vilémovice (11236209)

Územní plán obce Proseč pod Křemešníkem (11667431)

 ... Změna č. 1 ÚPO Proseč pod Křemešníkem (11667431/1)

 ... Změna č. 2a ÚPO Proseč pod Křemešníkem (11667431/2)

Územní plán Borek (11895389)

 ... Změna č. 2 ÚP Borek (11895389/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Borek (11895389/1)

Územní plán Vlkanov (11980838)

Územní plán Mikulovice (78229921)

 ... Změna č. 1 ÚP Mikulovice (78229921/1)

Územní plán Rosička (13764591)

Územní plán Třeštice (14391727)

Územní plán obce Samšín (14626712)

 ... Změna č. 1 Územního plánu obce Samšín (14626712/1)

Územní plán Bratřice (16981143)

Územní plán Nová Říše (3657169)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Říše (3657169/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Nová Říše (3657169/2)

Územní plán Kundratice (95302544)

 ... Změna č. 1 ÚP Kundratice (95302544/1)

Územní studie Horní Cerekev - lokalita BI 8 a BI 9 v k.ú. Horní Cerekev (81247674)

Územní plán Čáslavsko (14793033)

Územní plán Podmoky (15644473)

 ... Změna č. 2 ÚP Podmoky (15644473/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Podmoky (15644473/1)

Územní plán Knyk (16442508)

 ... Změna č. 1 ÚP Knyk (16442508/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Knyk (16442508/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Knyk (16442508/2)

Územní plán Červená Řečice (16500491)

 ... Změna č. 1 ÚP Červená Řečice (16500491/1)

Územní plán Hamry nad Sázavou (17448062)

 ... Změna č. 1 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/5)

 ... Změna č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/4)

 ... Změna č. 6 ÚP Hamry nad Sázavou (17448062/973891951621)

Územní plán Sobíňov (34713381)

 ... Změna č. 1 ÚP Sobíňov (34713381/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Sobíňov (34713381/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Sobíňov (34713381/973891951040)

 ... Změna č. 5 ÚP Sobíňov (34713381/973891952755)

Územní plán Krásná Hora (35190982)

 ... Změna č. 1 ÚP Krásná Hora (35190982/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Krásná Hora (35190982/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Krásná Hora (35190982/3)

 ... Změna č. 5 ÚP Krásná Hora (35190982/5)

 ... Změna č. 4 ÚP Krásná Hora (35190982/4)

 ... Změna č. 6 ÚP Krásná Hora (35190982/6)

 ... Změna č. 7 ÚP Krásná Hora (35190982/973891951995)

Územní plán Michalovice (19965762)

 ... Změna č. 1 ÚP Michalovice (19965762/2)

Územní plán Sázavka (19996280)

 ... Změna č. 1 ÚP Sázavka (19996280/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Sázavka (19996280/2)

Územní plán Hybrálec (47684878)

Územní plán Příštpo (89281861)

Územní plán Velký Beranov (63120668)

Územní plán Zbinohy (24500674)

 ... Změna č. 1 ÚP Zbinohy (24500674/1)

Územní plán Rodinov (50512331)

Územní studie Humpolec - 5. května, lokalita Z7C (94887940)

Územní plán Bohdalov (86596315)

Územní plán Stojčín (88734071)

Územní plán Kadolec (21780032)

Územní plán Nové Město na Moravě (43812197)

 ... Změna č. 1 ÚP Nové Město na Moravě (43812197/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě (43812197/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě (43812197/973891952593)

Územní plán Ondřejov (51090639)

Územní plán Meziříčko (83538453)

Územní plán Bobrová (53825014)

 ... Změna č. 1 ÚP Bobrová (53825014/1)

Územní plán Čížov (85868470)

Územní plán Větrný Jeníkov (17199344)

 ... Změna č. 1 ÚP Větrný Jeníkov (17199344/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Větrný Jeníkov (17199344/2)

Územní plán obce Salačova Lhota (21783084)

Územní plán Herálec (21938724)

 ... Změna č. 1 ÚP Herálec (21938724/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Herálec (21938724/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Herálec (21938724/3)

 ... Změna č. 4 ÚP Herálec (21938724/973891950778)

Územní plán Vepříkov (22224063)

 ... Změna č. 2 ÚP Vepříkov (22224063/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Vepříkov (22224063/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Vepříkov (22224063/973891950545)

Územní plán Oudoleň (22932071)

 ... Změna č. 1 ÚP Oudoleň (22932071/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Oudoleň (22932071/2)

Územní plán Podmoklany (23073978)

 ... Změna č. 1 ÚP Podmoklany (23073978/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Podmoklany (23073978/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Podmoklany (23073978/2)

Územní plán sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou (23656702)

 ... ÚPN SÚ Ledeč nad Sázavou - změny č.1 (23656702/1)

Územní plán Ostrov (24053592)

 ... Změna č. 1 ÚP Ostrov (24053592/1)

Územní plán Kamenná Lhota (24639529)

 ... Změna č. 1 ÚP Kamenná Lhota (24639529/1)

Územní plán Svépravice (25004214)

 ... Změna č. 1 ÚP Svépravice (25004214/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Svépravice (25004214/2)

Regulační plán Křelovice (25130707)

Územní plán Kojetín (25294131)

 ... Změna č. 1 ÚP Kojetín (25294131/1)

Územní plán Tis (25663394)

 ... Změna č. 1 ÚP Tis (25663394/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Tis (25663394/2)

Územní plán Sázava (25819034)

 ... Změna č. 1 ÚP Sázava (25819034/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Sázava (25819034/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Sázava (25819034/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Sázava (25819034/4)

 ... Změna č. 5 ÚP Sázava (25819034/5)

Územní plán Bojiště (26078433)

 ... Změna č. 1 ÚP Bojiště (26078433/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Bojiště (26078433/2)

Územní plán Slavníč (26862735)

 ... Změna č. 1 ÚP Slavníč (26862735/973891950531)

Územní plán Kyjov (27239627)

 ... Změna č. 1 ÚP Kyjov (27239627/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kyjov (27239627/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Kyjov (27239627/3)

Územní plán Dlouhá Brtnice (28303164)

 ... Změna č. 1 ÚP Dlouhá Brtnice (28303164/973891950521)

Územní plán Kámen (28408450)

 ... Změna č. 1 ÚP Kámen (28408450/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Kámen (28408450/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Kámen (28408450/973891952240)

Územní plán Vatín (58684938)

 ... Změna č. 1 ÚP Vatín (58684938/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vatín (58684938/973891951973)

Územní plán Rokytnice nad Rokytnou (15281314)

 ... Změna č. 1 ÚP Rokytnice nad Rokytnou (15281314/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Rokytnice nad Rokytnou (15281314/973891951031)

Územní studie Lipník - bydlení u Silničního rybníka (59510439)

Územní plán Jitkov (30062503)

 ... Změna č. 2 ÚP Jitkov (30062503/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Jitkov (30062503/1)

Územní plán Pálovice (30222720)

 ... Změna č. 1 ÚP Pálovice (30222720/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Pálovice (30222720/973891951662)

Územní plán Dolní Rožínka (30309695)

Územní plán Dolní Sokolovec (31229800)

 ... Změna č. 1 ÚP Dolní Sokolovec (31229800/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dolní Sokolovec (31229800/2)

Územní plán Obyčtov (31699771)

 ... Změna č. 2 ÚP Obyčtov (31699771/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Obyčtov (31699771/1)

Územní plán Pavlov (okr. ZR) (32784671)

 ... Změna č. 1 ÚP Pavlov (32784671/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Pavlov (32784671/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Pavlov (32784671/3)

Územní plán Ostrov nad Oslavou (34040469)

 ... Změna č. 1 ÚP Ostrov nad Oslavou (34040469/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Ostrov nad Oslavou (34040469/2)

Územní plán Hradec (35664004)

 ... Změna č. 1 ÚP Hradec (35664004/1)

 ... Změny č. 2 ÚP Hradec (35664004/2)

Územní plán Kouty (43134707)

 ... Změna č. 1 ÚP Kouty (43134707/1)

Územní plán Znětínek (47639101)

 ... Změna č. 1 ÚP Znětínek (47639101/1)

 ... Změna č. 4 ÚP Znětínek (47639101/4)

 ... Změna č. 2 ÚP Znětínek (47639101/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Znětínek (47639101/3)

Územní plán Zašovice (36814517)

Územní plán Jívoví (73638551)

Územní plán Dušejov (51192438)

Územní plán Budišov (97719971)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Budišov (97719971/973891953050)

Územní plán Přibyslavice (56682985)

 ... Změna č. 1 ÚP Přibyslavice (56682985/1)

Územní plán Chlístov (95446412)

 ... Změna č. 1 ÚP Chlístov (95446412/1)

Územní plán Kojetice (52148073)

Územní plán Kozlany (26456851)

 ... Změna č. 1 ÚP Kozlany (26456851/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Kozlany (26456851/973891952674)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z1 v obci Lipnici nad Sázavou (47854250)

Územní plán Radostín nad Oslavou (95944939)

 ... Změna č. I ÚP Radostín nad Oslavou (95944939/2)

 ... Změna č. II ÚP Radostín nad Oslavou (95944939/973891951942)

 ... Změna č. III Radostín nad Oslavou (95944939/973891952220)

Územní studie Mladé Bříště - lokalita severovýchod (Stádnice)  (60532778)

Územní plán Panenská Rozsíčka (55334108)

Územní plán Čáslavice (17135257)

Územní plán Střítež (15894718)

Územní plán Kněžice (62871950)

 ... Změna č. 1 ÚP Kněžice (62871950/1)

Územní plán obce Vlachovice (36390322)

 ... Změna č. 1 ÚPO Vlachovice (36390322/1)

Územní plán Horní Krupá (36668032)

 ... Změna č. 1 ÚP Horní Krupá (36668032/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Horní Krupá (36668032/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Horní Krupá (36668032/4)

 ... Změna č. 5 ÚP Horní Krupá (36668032/5)

 ... Změna č. 3 ÚP Horní Krupá (36668032/3)

Územní plán Otín (37621707)

 ... Změna č. 1 ÚP Otín (37621707/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Otín (37621707/973891952949)

Územní plán Modlíkov (39782351)

 ... Změna č. 1 ÚP Modlíkov (39782351/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Modlíkov (39782351/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Modlíkov (39782351/3)

Územní plán obce Fryšava pod Žákovou horou (40426272)

Územní plán Jinošov (40589541)

Územní plán Ždírec (40645998)

 ... Změna č. 1 ÚP Ždírec (40645998/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Ždírec (40645998/2)

Územní plán Čejov (41617983)

 ... Změna č. 2 ÚP Čejov (41617983/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Čejov (41617983/973891951646)

Územní plán obce Křižánky (42767131)

 ... Změna č. II ÚPO Křižánky (42767131/1)

 ... Změna č. I ÚPO Křižánky (42767131/2)

Územní plán obce Prosetín (72144716)

 ... Změna č. 1 ÚPO Prosetín (72144716/1)

Územní plán Kamenná (38003176)

 ... Změna č. 1 ÚP Kamenná (38003176/973891951558)

Územní plán Nová Ves (70788210)

 ... Změna č. 1 ÚP Nová Ves (70788210/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Nová Ves (70788210/973891952250)

Územní plán Okříšky (20788211)

 ... Změna č. 1 ÚP Okříšky (20788211/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Okříšky (20788211/973891950731)

 ... Změna č. 3 ÚP Okříšky (20788211/973891952041)

Územní plán Hrotovice (45518130)

 ... Změna č. 1 ÚP Hrotovice (45518130/1)

Územní plán Cikháj (44799441)

Územní plán Krásněves (45542544)

 ... Změna č. 1 ÚP Krásněves (45542544/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Krásněves (45542544/2)

Územní plán Újezd (45638674)

 ... Změna č. 1 ÚP Újezd (45638674/1)

Územní plán Leština u Světlé (45875185)

Územní plán obce Hojovice (46212405)

Územní plán Cejle (46361941)

 ... Změna č. 1 ÚP Cejle (46361941/1)

 ... Změna č. 2A ÚP Cejle (46361941/2)

 ... Změna č. 2B ÚP Cejle (46361941/3)

Územní plán Moraveč (46398127)

 ... Změna č. 1 ÚP Moraveč (46398127/973891950792)

Územní plán sídelního útvaru Leština u Světlé (47029071)

 ... Změna č. 3 ÚPN SÚ Leština u Světlé (47029071/3)

 ... Změna č. 2 ÚPN SÚ Leština u Světlé n/S. (47029071/2)

 ... Změna č. 1 ÚPN SÚ Leština u Světlé n/S. (47029071/1)

Územní plán Vepřová (47762698)

 ... Změna č. 1 ÚP Vepřová (47762698/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Vepřová (47762698/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Vepřová (47762698/973891952042)

Územní plán Slavětín (47948855)

 ... Změna č. 1 ÚP Slavětín (47948855/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Slavětín (47948855/2)

Územní plán Arneštovice (48501223)

 ... Změna č. 1 ÚP Arneštovice (48501223/1)

Územní plán Zvole (49229067)

 ... Změna č. 2 ÚP Zvole (49229067/973891950659)

 ... Změna č. 1 ÚP Zvole (49229067/973891950660)

Územní plán Žirov (49973696)

 ... Změna č. 1 ÚP Žirov (49973696/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Žirov (49973696/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Žirov (49973696/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Žirov (49973696/4)

Územní plán Ovesná Lhota (50070917)

Územní plán Rozsochatec (50222414)

 ... Změna č. 3 ÚP Rozsochatec (50222414/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Rozsochatec (50222414/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Rozsochatec (50222414/2)

Územní plán Lidmaň (57262819)

Územní plán Obrataň (67075746)

 ... Změna č. 1 ÚP Obrataň (67075746/1)

Územní plán Okrouhlice (76101320)

 ... Změna č. 3 ÚP Okrouhlice (76101320/3)

 ... Změna č. 1 ÚP Okrouhlice (76101320/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Okrouhlice (76101320/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Okrouhlice (76101320/973891951583)

 ... Změna č. 5 ÚP Okrouhlice (76101320/973891953053)

Územní plán Vysoká Lhota (65806215)

Územní plán Zhořec (5949039)

Územní plán Zlátenka (23289126)

Územní plán Blízkov (63821047)

 ... Změna č. 1 ÚP Blízkov (63821047/1)

Územní studie Putimov (13016910)

Územní plán Třešť (35479373)

 ... Změna č. 2 ÚP Třešť (35479373/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Třešť (35479373/1)

 ... Změna č. 3a ÚP Třešť (35479373/3)

 ... Změna č. 3b ÚP Třešť (35479373/973891951158)

Územní plán Věchnov (44558352)

 ... Změna č. 1 ÚP Věchnov (44558352/1)

Územní studie Vyskytná (29404849)

Územní plán Důl (37023562)

 ... Změna č. 1 ÚP Důl (37023562/973891952663)

Územní plán Martínkov (19959659)

Územní plán Milešín (14554996)

Územní plán Rožná (66812860)

 ... Změna č. 1 ÚP Rožná (66812860/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Rožná (66812860/2)

Územní plán Slavíkov (93110291)

Územní studie Rynárec (61565363)

Územní plán Pošná (66883486)

Územní plán Útěchovice pod Stražištěm (31582278)

Územní studie Moravské Budějovice - lokalita BR14 a OV4 (55457705)

Územní plán Křeč (50361269)

 ... Změna č. 1 ÚP Křeč (50361269/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Křeč (50361269/2)

Územní plán Račice (78277223)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z32 v Zdislavicích (91773621)

Územní plán Dubovice (66215151)

Územní studie lokality Lihovar  (54577272)

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pacov (79474603)

Územní studie - Pod Zámkem (ÚS8) (25350589)

Územní plán Plandry (52941530)

Územní studie Rožná Lokalita k Milasínu (97979371)

Územní studie Javorek - plochy č. 2 a č. 7 (33051044)

Územní plán Jiřice (49761599)

 ... Změna č. 1 ÚP Jiřce (49761599/1)

Územní plán Častohostice (38679141)

Územní plán Dlouhá Ves (63131349)

 ... Změna č. 1 ÚP Dlouhá Ves (63131349/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dlouhá Ves (63131349/4)

 ... Změna č. 3 ÚP Dlouhá Ves (63131349/973891951577)

Územní plán Dobrá Voda u Pacova (5570621)

Územní plán Dobroutov (85712831)

 ... Změna č. 1 ÚP Dobroutov (85712831/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dobroutov (85712831/973891950256)

Územní plán Eš (30631656)

Územní plán Hluboké (47303408)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Hluboké (47303408/1)

Územní plán Hořice (51855105)

 ... Změna č. 1 ÚP Hořice (51855105/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Hořice (51855105/3)

Územní plán Polesí (48513430)

Územní plán Pavlínov (87087212)

Územní plán Píšť (65343439)

 ... Změna č. 1 ÚP Píšť (65343439/1)

Územní plán Vokov (69868105)

Územní plán Bobrůvka (24525088)

územní studie Cerekvička-Rosice - zastavitelná plocha Z6-B/1/p (14780826)

Územní studie Rovečné (38222903)

Územní studie Polnička, lokalita Z4 - Z6 (43895685)

Územní studie Rácovice (45266360)

Územní studie Blatnice (70185487)

Územní studie Číměř - lokalita Pod Suškou (51697504)

Územní studie Domamil (35180300)

Územní studie lokalit v5 a I/Z9 - Věcov (93014161)

Územní studie - obytný soubor RD Polnička (94778077)

Územní plán Zhoř (30645388)

Územní studie Nová Cerekev (81054322)

Územní studie lokality RD Velká Losenice - lokalita Pod Háječkem (18642825)

Územní studie Olešná - lokalita O2.1 - plocha B - sever obce (58752077)

Územní studie Jihalva - Červený Kříž (ÚS 8), zastavitelná plocha AD-BI-101, AD-PZ-101 (51026552)

Územní studie pro plochu Z6 v obce Opatov (16756839)

Územní studie Pelhřimov - lokalita Za kostelem (27462405)

Územní plán Fryšava pod Žákovou horou (61570375)

Územní studie Lokalita RD u Domanínka (27322024)

Územní plán Rodinov (11559261)

Územní studie Počátky pro zastavitelnou plochu Z2 (92322938)

Územní studie lokality Brožkův kopec v Novém Městě na Moravě (69435846)

Územní plán Jinošov (nový) (68577211)

Územní studie Vílanec - lokalita P2 (56011599)

Územní studie sídelní zeleně Luka nad Jihlavou (74677675)

Územní plán Horní Újezd (nový) (58018129)

Územní studie Cejle - Na Stráni (lokality BR11 a BR3) (98478333)

Územní plán Rohy (44913226)

Územní studie Myslibořice - lokalita Z1 (58796328)

Územní plán Křelovice (7503910)

Územní studie Třebíč - Obytná lokalita Hájek II (51945131)

Územní plán Kozlov (nový) (63238161)

Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách (75687371)

Územní studie Herálec - soubor RD FAMÍLIE (37129938)

Územní studie Věžnice (HB) - lokalita 6 BV + 31 PV (50087702)

Územní plán Moravecké Pavlovice (57036334)

Územní plán Pohled (61257570)

Územní plán Brtnička (67994325)

Územní plán Vír (60779535)

Územní studie Svratka – Tábor, obytný soubor rodinných domů (61362856)

Územní studie ÚS37 Jihlava - kampus VŠPJ, varianta B (6437320)

ÚS lokality pro výrobu VD13 Vysoké Studnice (93928162)

Územní studie Golčův Jeníkov - Chotěbořská I (lokalita PG14, PG15 a ZG17) (65168398)

Uzemní plán Borovnice (nový) (10784114)

Uzemní studie US_046/1 - Roštejn (24599421)

Územní plán Jakubov u Moravských Budějovice (33074588)

Územní studie v lokalitě Pod Pahýblem v obci Sázava (34655398)

Územní studie Dědice (25204104)

Územní plán Čikov (nový) (89124696)

Územní studie Havlíčkův Brod - zastavitelná plocha Z54-1 a Z54-2 (28037661)

Územní studie Věcov - zastavitelná plocha I/Z10 (75615655)

Územní plán Vystrkov  (40496462)

Územní studie Příseka (38085139)

Územní plán Vlachovice (70118349)

Územní plán Radešín (53805178)

 ... Změna č. 1 ÚP Radešín (53805178/973891951696)

Územní studie Ratibořice - lokalita bydlení Z51 (60122316)

Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Reynkova, Cihlář (91939942)

Územní studie Havlíčkův Brod - Pivovarské rybníky (10021610)

Územní studie Havlíčkův Brod - Nad Psychiatrickou nemocnicí (73124330)

Územní studie Olešná - lokalita O.3 - plocha B, PZ, ZV - severovýchod obce (11648197)

Územní plán Rohozná (45806521)

Územní plán Věžnice (JI) (43437922)

Územní plán Golčův Jeníkov (12665958)

 ... Změna č. 1 Golčův Jeníkov (12665958/973891950375)

Územní plán Záborná (72904603)

Územní studie Velký Beranov - lokality Z7+Z8+Z30+Z32 (1711673)

Územní studie Kamenice, plochy BV-Z6, ZV-Z54 (97692506)

Územní plán Lukavec (56135195)

 ... Změna č. 1 ÚP Lukavec (56135195/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Lukavec (56135195/2)

Územní studie Kuroslepy (30970401)

Územní plán Ořechov (75286500)

 ... Změna č. 1 ÚP Ořechov (75286500/1)

Územní studie lokality RD Nová Ves u Nového Města na Moravě (98225037)

Územní studie chatové oblasti Kosová (33962649)

Územní plán Zbilidy (16161746)

Územní plán Lavičky (45019167)

 ... Změna č. 1 ÚP Lavičky (45019167/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Lavičky (45019167/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Lavičky (45019167/973891950671)

Územní plán Měřín (16852969)

 ... Změna č. 1 ÚP Měřín (16852969/1)

Územní plán Nové Dvory (40555972)

 ... Změna č. 1 ÚP Nové Dvory (40555972/1)

Územní plán Opatov (46743410)

 ... Změna č. 1 ÚP Opatov (46743410/973891950901)

Územní plán Radňoves (50042361)

Územní plán Vysoké (3434391)

 ... Změna č. 1 ÚP Vysoké (3434391/1)

Územní plán Bělá (7365055)

 ... Změna č. 1 ÚP Bělá (7365055/973891952754)

Územní plán Dolní Město (74405)

 ... Změna č. 1 ÚP Dolní Město (74405/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Dolní Město (74405/2)

 ... Změna č. 3 ÚP Dolní Město (74405/973891953084)

Územní plán Stránecká Zhoř (18113345)

 ... Změna č. 1 ÚP Stránecká Zhoř (18113345/973891950322)

Územní plán Rovečné (55921572)

 ... Změna č. 1 ÚP Rovečné (55921572/1)

Územní studie Kadov (96537415)

Územní plán Lesná (16680545)

Územní plán Častrov (64648073)

Územní plán Jimramov (44816225)

Územní plán Kladeruby nad Oslavou (88941590)

 ... Změna č. 1 ÚP Kladeruby nad Oslavou (88941590/973891952101)

Územní plán Lomy (67356508)

Územní plán Mladoňovice (83999269)

Územní plán Pozďatín (19083369)

 ... Změna č. 1 ÚP Pozďatín (19083369/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Pozďatín (19083369/973891952052)

Územní studie Valdíkov - rodinné domy v lokalitě Z1 (14866275)

Územní studie Dudín - lokalita 6-B/1 (39132327)

Územní studie Písečné (48623293)

Územní studie Dobronín - Filipovské Chaloupky (52737063)

Územní plán Sedlatice (48452395)

Územní studie Újezd - Obytný soubor RD Nad Dolním Rybníkem (79999940)

Územní studie Hrotovice - lokalita Za Humny (78965394)

Územní studie Hrotovice - lokalita Za Chalupami (19692195)

Územní plán Lesní Jakubov (nový) (83453004)

Územní studie Stonařov - lokalita Z3a+Z3b+Z4+P1+Z21+Z23+Z24+Z25 (18825931)

Územní studie Sobíňov - plocha Z9 SV dle ÚP Sobíňov (61544435)

Územní studie Nová Ves u Chotěboře - Z1 a Z11 (30671328)

Územní studie Třešť. lokalita ÚS - 03 Tovární - Intea (83070008)

Územní studie Radostín - soubor RD U hřiště (zastavitelná plocha 3) (25741214)

Územní studie Smrčná - lokalita 6-B/1 (61945742)

Územní plán Naloučany (50849550)

Územní studie Hrotovice - lokalita Zadní Polodíly (47237795)

Územní studie - Obytný soubor Luka nad Jihlavou - BR2 (63183229)

Územní plán Útěchovičky (95585267)

Územní studie lokality Z8 ÚP Uhelná Příbram (56563967)

Územní plán Kuklík (nový) (95447503)

Územní plán Libice nad Doubravou (57769411)

Územní plán Litohoř (59000795)

 ... Změna č. 2 ÚP Litohoř (59000795/2)

 ... Změna č. 1 ÚP Litohoř (59000795/1)

Územní studie - lokalita Na Skalce - zastavitelné plochy Z94-1 a Z94-2 (7423038)

Územní studie Vokov - lokalita sever, plocha Z4, Z11 a K6 (14303226)

Územní studie Vokov - lokalita jih, plocha Z7b (79195367)

Územní studie Arnolecká - Černá (40644038)

Územní studie veřejného prostranství Trnava - náves (70423524)

Územní studie VP Třebíč - Nové Dvory - východ (88114129)

Územní studie Jaroměřice nad Rokytnou - lokalita bydlení Z6 (69320314)

Územní studie krajiny ORP Třebíč (53176516)

Územní studie veřejného prostranství "Okříšky - centrum městyse" (90655152)

Územní studie Rohy - veřejné prostranství (15241641)

Územní studie Studnice - veřejné prostranství (74256532)

Územní studie Jihlava, I. etapa Havlíčkova (ÚS 35a) (42448061)

Územní studie Jihlava, I. etapa Na Bělidle (ÚS 11) (57099550)

Územní studie Jihlava, I. etapa Revitalizace sídliště Jihlava I (ÚS40) (37546939)

Územní studie - Obytná skupina rodinných domů Věžnice - Nad bytovými domy (41422671)

Územní studie Věžnice - lokalita P23 a Z32 - přestavba vývalého zemědělského areálu (21021235)

Územní plán Střítež  (10210384)

Územní studie Hrotovice, lokalita Záhumenice (42031497)

Územní plán Rouchovany  (24039424)

Územní studie Mezná (64750307)

Územní studie Rudíkov - lokalita Hájenka (64464532)

Územní plán Myslibořice (33210391)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Myslibořice (33210391/973891952081)

Územní studie Rozseč - zastavitelné plochy Z1 a Z2 (13770694)

Územní studie - Zástavbová studie rodinných domů - Rovinky (89818971)

Územní plán Velké Meziříčí (41955203)

Územní plán Oponešice (5227298)

Územní studie Jaroměřice nad Rokytnou - Ke Spravedlnosti - Z11 (98507325)

Územní studie Světnov - Pod Hlinečníkem (94855897)

Územní plán Nížkov (88034783)

Územní plán Moravec (43378848)

Územní studie lokality RD Bobrová - Kalvárie (44610232)

Územní studie Dukovany - lokalita Záhumenice (59090822)

Územní studie ul. Blanická, Humpolec, I. etapa (9098453)

Územní plán Chlumětín (29160708)

 ... Změna č. 1 ÚP Chlumětín (29160708/1)

Územní studie US_006/1 - Panský dvůr (13753909)

Územní plán Černovice (57661074)

 ... Změna č. 1 ÚP Černovice (57661074/1)

Územní studie pro plochy OV1, OV2a, OV2b v ÚP Věžná (76760499)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z18 v obci Žižkovo Pole (61384218)

Územní plán Polnička (61825197)

 ... Změna č. 1 ÚP Polnička (61825197/1)

 ... Změna č. 2 ÚP Polnička (61825197/973891952295)

Územní studie obytného souboru RD Za Cihelnou, Radešínská Svratka (68560426)

Územní plán Moravské Budějovice (70525323)

 ... Změna č. 1 ÚP Miravské Budějovice (70525323/1)

 ... Změna č. 3 ÚP Moravské Budějovice (70525323/3)

 ... Změna č. 2 ÚP Moravské Budějovice (70525323/2)

 ... Změna č. 4 ÚP Moravské Budějovice (70525323/973891952125)

Územní plán Lovčovice (75051080)

Územní plán Pavlov (70066469)

Územní plán Dobrá Voda (28364200)

 ... Změna č. 1 Dobrá Voda (28364200/1)

Územní plán Dalešice (255985)

Územní studie Smrčná - lokalita 4-B/1 (49850100)

Územní studie Střítež - zastavitelná plocha 13-B (6542606)

Územní plán Syrov (59142702)

Územní studie Věcov - lokalita RD U Kapličky (78386651)

Územní studie rodinné domy Rudíkov - Nade Vsí (85087220)

Územní studie - Obytná lokalita řadových domů Na Kopcích, Třebíč (85953484)

Územní plán Náměšť nad Oslavou (16473026)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Náměšť nad Oslavou (16473026/1)

 ... Změna č. 2 Územního plánu Náměšť nad Oslavou (16473026/2)

Územní plán Dolní Libochová (nový) (86220948)

územní plán Uhřínov (nový) (2312870)

Územní plán Velká Bíteš (26450747)

Územní studie - Obytná lokalita Na Kopcích, Třebíč - sektor R2 - R3 (46021670)

Územní studie US2 pro lokalitu Na Hlíně v Polné (59995668)

Územní plán Oslavička (nový) (41296023)

Územní studie Chyšná - lokalita Z01 (45229739)

Územní studie Obytný soubor rodinných domů Rudolec (54954165)

Územní plán Radonín (23453921)

Územní studie Lavičky, lokality Za Školou a Lavičky - severozápad (98351685)

Územní studie Přibyslav - plochy VP2 a VP4 - průmyslová výroba (64814394)

Územní studie Kralice nad Oslavou - Na Horkách (23513431)

Územní studie Předín - lokalita Za Návesním rybníkem (35230654)

Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice (57062929)

Územní studie lokality RD - Bobrůvka jih (Z8) (62008303)

Územní studie Křeč, lokalita Z1 (98325745)

Územní studie Nová Ves u Chotěboře - plocha Z1 dle ÚP (33568317)

Územní studie Za Humny, Nová Ves u Nového Města na Moravě (83683412)

Územní studie Stařeč - Záhumenice II (lokalita pro bydlení Z4) (73096429)

Územní plán Proseč pod Křemešníkem (2207584)

Územní studie Bohdalov - obytný soubor RD Žlíbky (62974184)

Územní studie Jemnice - Předlísky II (30009097)

Územní studie lokality Sjezdovka v Novém Městě na Moravě (63152712)

Územní studie Jemnice Z19 (86523072)

Územní studie Vícenice u Náměště nad Oslavou - zastavitelná plocha Z1.2 (51951235)

Územní studie Pelhřimov - Zelený vrch (lokalita Za nemocnicí - ulice Slovanského bratrství) (64388674)

Územní studie krajiny ORP Humpolec (91999452)

Územní plán Bítovčice (41730898)

Územní plán Rančířov (27175540)

Územní plán Štěměchy  (55776613)

 ... Změna č. 1 ÚP Štěměchy (55776613/973891950396)

Regulační plán MPR Pelhřimov (nový) (42179507)

Územní studie východního okraje Vlachovic (93798463)

Územní plán Pokojovice (61285036)

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice (51542299)

Územní plán Studenec (85590760)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Studenec (85590760/1)

Územní plán Trpišovice (68903749)

Územní plán Hornice (33988589)

Územní studie Dolní Město (97466676)

Územní plán Okarec (16805667)

Územní plán Rapotice (80147950)

Územní plán Vícenice u Náměště nad Oslavou (18445987)

 ... Změna č. 1 ÚP Vícenice u Náměště nad Oslavou (18445987/973891952097)

Územní studie Vysoká Lhota - lokalita Z02 (43894595)

Územní studie Krahulov - lokalita Záhumenice (21429080)

Územní studie Pelhřimov - lokalita Polní Dvůr (47425478)

Územní studie US1 ulice Lužická, Humpolec (49573916)

Územní studie veřejného prostranství Koněšín - centrum obce (24992007)

Územní plán Čachotín (70830934)

 ... Změna č. 1 ÚP Čachotín (70830934/973891952749)

Územní studie VP Horní a Dolní nám. Humpolec a lokalita ZICHPIL (81919061)

Územní plán Řásná (68317377)

 ... Změna č. 1 ÚP Řásná (68317377/1)

 ... změna č. 2 ÚP Řásná (68317377/2)

Územní studie Pelhřimov - místní část Skrýšov (59608095)

Územní studie - Jihlava, I.etapa (42454165)

Územní studie US4 Humpolecké strojírny (19608707)

Územní studie US2 U Kaštanu_Zahradní (93821351)

Územní studie Brzkov - lokalita Z6, Z7, Z9, Z16, Z18 a Z19 (40077936)

Územní studie ploch Z197 a Z273 dle ÚP Chotěboř (45827227)

Územní studie Větrný Jeníkov - Zámecký areál (7833064)

Územní studie Pozďatín Horka (lokalita bydlení Z1.1) (98151795)

Územní studie Automyčka (90395753)

Územní studie pro zástavbu plochy Z92 ve Chlístově (41942996)

Územní plán Třebíč (22939700)

 ... Změna č. 1a ÚP Třebíč (22939700/1)

 ... Změna č. 1b ÚP Třebíč (22939700/973891950367)

 ... Změna č. 2a Územního plánu Třebíč (22939700/973891952280)

 ... Změna č. 2b Územního plánu Třebíč (22939700/973891952282)

Územní studie Míchov (36666506)

Územní studie lokality Z1 v obci Kuklík (96641175)

Územní plán Chotěbudice (46996706)

Územní plán Krahulčí (7932682)

Územní studie Sázava - lokalita 28 (50141543)

Územní plán Kojčice (47887820)

Územní studie Lučice - zastavitelná plocha Z.31 a pozemek p.č. 199/72 v k.ú. Lučice (14709110)

Územní studie Jaroměřice nad Rokytnou - lokalita bydlení jih Z7 a Z12 (41120547)

Územní studie Olešná - lokalita O2.2  střed - plocha B, PV, ZV - severovýcho obce (96780030)

Územní studie Štěpánov nad Svratkou (27518863)

Územní plán Jihlávka (62806337)

Územní plán Krásné (1713199)

Územní plán Petrovice (99839417)

Uzemní studie Třebíč - Obytná lokalita Na Kopcích I (60236757)

Územní studie - Obytná lokalita Na Kopcích III (8863468)

Územní studie V Hádkách 21, Nová Ves u Nového Města na Moravě (49654787)

Územní studie Chlumětín - lokalita RD K Zámečku (4759944)

Územní plán Černíč (nový) (23121280)

Územní studie Třešť ÚS-05 Nerudova - u kotelny  (15126765)

Územní plán Karlov (55068605)

Územní plán Zajíčkov (nový) (19315738)

Územní studié US 6 pro lokalitu Na Kalvárii v Polné (18753779)

Územní studie Hybrálec - Pod průmyslovou zónou (77698915)

Územní studie Hybrálec - V Šajbě (67721193)

Územní plán Osová Bítýška (nový) (65655153)

Územní plán Hvězdoňovice (nový) (61359369)

ÚS lokality RD Pohledec v Novém Městě na Moravě (51595705)

Územní plán Cikháj (nový) (43485659)

Územní plán Litohošť (nový) (60354250)

Územní plán Stonařov (41677493)

Územní plán Netín (nový) (81464784)

 ... Změna č. 1 Netín (81464784/1)

Územní plán Škrdlovice  (41838801)

 ... Změna č. 1 ÚP Škrdlovice (41838801/1)

Územní studie Ostašov, lokality Pod Rybníkem - Z1.3 a Pod Skalkami - Z1.2 (40229434)

Územní plán Nevcehle (44964236)

 ... Změna č. 1 ÚP Nevcehle (44964236/1)

Územní plán Cetoraz (26455325)

Územní plán Jiratice (51497614)

Územní plán Lesonice (18171329)

Územní plán Loukovice (97713433)

 ... Změna č. 1 ÚP Loukovice (97713433/973891950156)

Územní plán Trnava (61655825)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Trnava (61655825/973891952205)

Územní plán Vidonín (30689639)

Územní studie Kalhov - zastavitelná plocha 5-B (96307008)

Územní plán Křoví (50834292)

 ... Změna č. 1 ÚP Křoví (50834292/973891951649)

Územní plán Nová Ves (18041629)

Územní plán Popůvky (82953607)

Územní plán Radkovice  u Budče (30004519)

Územní plán Jersín (50243777)

Územní plán Menhartice (79843865)

Územní plán Milasín (75521051)

Územní plán Slavíkovice (8428592)

 ... Změna č. 1 ÚP Slavíkovice (8428592/1)

Územní studie Jaroměřice nad Rokytnou - bydlení severovýchod Z4 (49389284)

Územní studie JAroměřice nad Rokytnou - Sportovní areál, zastavitelná plocha Z16 (81476991)

Územní plán Vídeň  (50266665)

Územní plán Želetava (99193970)

Územní studie Zajíčkov lokalita Z8 - BV a P1 - BV (43890017)

Územní studie Moraveč - lokalita Nad Havlovými (40919131)

Územní studie Chotěboř - lokalita Z12 dle ÚP Chotěboř (94971864)

Územní studie Bílek - lokalita Z15 a Z16 v ÚP Chotěboř, k.ú. Bílek (62175714)

Územní studie Puklice - Studénky (3455753)

Územní plán Třebelovice (20627994)

 ... Změna č. 1 ÚP Třebelovice (20627994/1)

Územní plán Ledeč nad Sázavou (84654961)

Územní plán Věžná (17426700)

Územní plán Buřenice (83474366)

Územní plán Pacov (86234681)

Územní plán Malý Beranov (24172610)

Územní studie Brzkov - zastavitelná plocha Z1, Z2 (49747866)

Územní studie Petrovice - zastavitelná plocha Z1 (30442447)

Územní plán Mrákotín (65403383)

 ... Změna č. 1 ÚP Mrákotín (65403383/973891952369)

Územní plán Řečice (47529238)

Územní plán Suchá (15633357)

 ... Změna č. 1 ÚP Suchá (15633357/973891951830)

Územní plán Luka nad Jihlavou (77190797)

Územní plán Hodice (36426943)

Územní plán Kamenice (96094910)

 ... Změna č. 1 ÚP Kamenice (96094910/1)

Územní studie Výrobní zóna - Bohdalov - Severovýchod (33404177)

Územní studie Pelhřimov - jihozápadně sídliště Pražská a západně ulice Plk. Švece (1050968)

Územní studie pro plochu BV2 v ÚP Dobrá Voda u Pacova (21943301)

Územní studie obytného souboru RD Chroustov (62971132)

Územní plán Černá (62292116)

 ... Změna č. 1 ÚP Černá (62292116/973891950723)

Územní plán Dolní Heřmanice  (78595476)

Územní studie Březí - lokalita Na Loukách (56620424)

Územní studie Oudoleň - plocha a5 a a10 v ÚP Oudoleň (58630007)

Územní studie Vílanec - lokalita 7 (19069636)

Územní studie Horní Vilémovice - veřejné prostranství (53841799)

Územní studie Sázava - plocha přestavby 39 (B) - penzion Sázava (38569277)

Územní studie Zubří - lokalita RD - ZA ŠKOLOU (83025323)

Krajinářská studie východní části obce Pucov - lokalita Bělizna k.ú. Pucov (81754266)

Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Areál bývalých humpoleckých strojíren (24778384)

Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Okružní ulice  (97715394)

Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Zahrádkářské kolinie v ul. U Kaštanu a Zahradní (97987000)

Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Zahrádkářská kolonie  (39214724)

Územní plán Dvorce (1890201)

Územní studie Pelhřimov - lokalita Ke Starému Pelhřimovu (98546998)

Územní studie Vojnův Městec, lokalita Občiny (20423526)

Územní studie veřejných prostranství Humpolec - lokalita Volné plochy v ul. Lužická (63444155)

Územní plán Kostelec (83646791)

Územní plán Dolní Cerekev (31542605)

Územní studie Cerekvička-Rosice - zastavitelná plocha Z3-B/1/p (84170167)

Územní plán Samšín (7241023)

Územní plán Mezilesí (69453066)

Územní studie Krucemburk - řešení veřejného prostranství (44520205)

Územní studie vybraných veřejných prostranství v Chotěboři (74243890)

Územní plán Daňkovice (78808229)

Územní studie Počátky (22596377)

Územní studie Oslavice - lokalita Zadní díly (16677493)

Územní studie Luka nad Jihlavou - lokalita BR18/2 (45719546)

Územní studie - rekreační areál Blatiny (10951961)

Územní studie - lokalita VI. - Z106 (74821107)

Územní studie Libkova Voda (lokalita Z2 - plocha BV, PV, ZV - východ obce) (29306758)

Územní studie Libkova Voda (lokalita Z3 - plocha BV - jihovýchod obce) (64794557)

Územní studie Libkova Voda (lokalita Z5 - plocha BV, SV, DS, ZV a ZO - jih obce) (66016786)

Územní studie Kámen- lokality Z02 a Z05 (23705691)

ÚS Jihlava, lokální centrum Dolina ÚS80 (814457)

Regulační plán historického jádra města Jihlavy (36107379)

Územní plán Bohuslavice (51276797)

Územní studie pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z17 a Z18 (42423647)

Územní plán Olšany (35308039)

Územní plán Olší (51136416)

Územní studie Obytná lokalita Račerovice - jih (31090945)

Územní studie Škrdlovice - lokalita Z-II (58997744)

Územní plán Jindřichovice (89387147)

Územní plán Klučov (nový) (2203006)

Územní plán Biskupice - Pulkov (nový) (49897402)

Územní plán Pikárec (64181154)

Územní studie Třešť - ÚS10 a 11 (35587710)

Územní studie - zastavitelná plocha Z1.3b Herálec (97434632)

Územní plán Bory (nový) (38306826)

Územní plán Nová Ves u Světlé (96630494)

Územní studie lokality Pod Vodojemem, Hodíškov (69697206)

Územní plán Chýstovice (7230777)

Územní studie Dudín - lokalita P1-SV/p+3-SV+52-ZN (42261904)

Územní plán Onšov (nový) (68893068)

Územní studie Rovinky - plocha změny Z3 - Z4 (75361268)

Územní plán Svatoslav (nový) (76719301)

Územní plán Mohelno (nový) (28426761)

Územní studie ÚS35 Jihlava - Vysoká, východ (43180048)

Územní studie Polná, ÚS1 lokalita Dolní Město (86953370)

ÚS Vysoké Studnice - jih, lokalita pro bydlení a sport (79058473)

Územní plán Hladov (62830316)

Uzemní studie Přibyslav - K Hesovu (4549808)

Územní studie Přibyslav - Pod Osivou  (43238467)

Územní studie Litohoř - Z1.2 a Z4.1 (24445308)

ÚS Vysoké Studnice - ÚS1 lokalita BR1/2, ZZ1/33 (26688785)

Územní studie Skryje - oblast Z7 (77960931)

Územní plán Horní Heřmanice (nový) (50645083)

Územní studie Malá Losenice - zastavitelné plochy 9, I/Z2, I/Z3, I/Z4 (39234561)

Územní studie Na Nebi, Havlíčkův Brod (1164974)

Územní studie Podmoky - lokalita Z14 (50114077)

Územní studie Petrovice - lokalita Z2, zóna bydlení severozápad II (27017939)

Územní studie Jihlava, ÚS 12 a ÚS 30 (60596865)

Územní studie Luka nad Jihlavou U hřbitova, ÚS Z8 a Z9 (98453919)

Územní studie Radkovice - lokalita Z1.3 (8816165)

Územní plán Opatov (nový) (46549624)

Územní plán Radošov (nový) (23885745)

Územní plán Třebenice (87746827)

 ... Změna č. 1 Územního plánu Třebenice (87746827/973891952843)

Územní plán Valdíkov (nový) (50143069)

Územní studie Na Nových Dvorech - Rozsochatec (97677247)

Regulační plán Dačická, Telč (74073427)

 ... Změna č. 1 ÚP Dačická (74073427/973891952950)

Územní studie Přibyslav - U Nádraží, zastavitelné plochy VP5 a ZS3 (91849480)

Územní studie Bory - lokalita Z-IV (53718203)

Územní plán Humpolec (nový) (284977)

Územní studie přeložky silnice II/354 V Novém Města na Moravě (83825318)

Územní studie Čechovy Sady II (36555117)

Územní studie Černá - Lihovar (64979189)

Regulační plán Na Nebi v Havlíčkově Brodě (27749270)

Územní studie Petrovice - lokalita Z4 a Z1.2 - zóna bydlení severovýchod I (55664789)

Uzemní studie Rozsochy - plocha změny Z8.1, Z27 (74439638)

Územní studie Průmyslová zóna Rafaelova I, Třebíč (35533869)

Územní studie Pokojov - Malý Pokojov (8335514)

Územní studie Náves Rantířov (50698488)

Územní plán Staré Bříště (nový) (61939203)

Územní plán Sudice (nový) (26122684)

Územní plán Javorek (56357973)

Územní plán Prosetín (9606571)

Uzemní studie Průmyslová zóna Rafaelova III, Třebíč (42760867)

Územní plán Ruda (47446405)

Územní studie Budišov - U železnice (lokalita Z3a-d, Z43, Z45, Z56, Z76) (71058290)

Územní studie Lažínky - západ (58306520)

Územní plán Dobrá Voda (nový) (18281192)

Územní studie Kladeruby nad Oslavou - zastavitelná plocha Z4 a plocha přestavby P6 (62427484)

Územní studie Okarec - zastavitelná plocha Z1.2 (96393983)

Uzemní studie lokality RD Maršovice (52190798)

Uzemní studie US_022/2 - Za Stínadly (55739992)

Uzemní studie Jihlava - průmyslová zóna Hruškové Dvory (88187806)

Územní studie Lokalita Za Poliklinikou (68325006)

Územní plán Tasov (3385563)

Územní plán Pelhřimov (nový) (25397891)

Územní studie nivy Třešťského potoka střed - ÚS07 (65279787)

Územní studie Milíčov, ÚS Z3 a ÚS Z6 (82069032)

Územní studie Sedlice u Želivi (973891950133)

Územní studie Krnčice (973891950134)

Územní studie krajiny okolí Jihlavy (973891950149)

Územní studie Herálec - Chaloupky 22, obytný soubor 38 RD (973891950162)

Územní studie lokality Zahradnictví 2022 v Novém Městě na Moravě (973891950219)

Územní studie Slavíkovice (973891950242)

Územní studie Štoky - zastavitelné plochy Z1 a Z2 (973891950245)

Územní studie Řečice - obytný soubor RD Za Dvorem 2 (973891950323)

Územní studie Petrkov - lokalita BR 30 (973891950363)

Územní studie Zahrádkářské kolonie - Třebíč, verze 0.1 (973891950380)

Územní plán Ježov (973891950407)

Územní studie Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč (973891950573)

Územní studie Luka nad Jihlavou ÚS Z7 a Z45 (973891950595)

Územní plán Vanůvek (973891950639)

Územní plán Březejc (973891950670)

Územní studie lokality P2 v obci Záborná (973891950722)

Územní plán Budeč (973891950729)

Územní plán Bohdalov (973891950730)

Územní studie Revitalizace území bývalého zimního stadionu, Telč (973891950776)

Územní plán Dyjice (973891950864)

Územní plán Zvolenovice (973891950867)

Územní plán Volevčice (973891950868)

Územní studie Budišov - Pod kostelem (973891950904)

Územní plán Číchov (nový) (973891950958)

Územní studie lokality Purkyňova ulice v Novém Městě na Moravě (973891950962)

Územní studie Moravské Budějovice - Mexiko (973891951029)

Územní studie pro zástavbu plochy Z33 ve Sněžném, 2022 (973891951035)

Územní plán Radenice (nový) (973891951056)

Územní studie lokality Z233 (973891951152)

Územní plán Křídla (973891951183)

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z1, Z13, Čachotín (973891951305)

Územní studie Častrov - lokality P01 + Z12 (973891951325)

Územní studie Valeč - lokalita Z2 a Z6 (973891951363)

Územní plán Leskovice (nový) (973891951377)

Územní plán Horní Cerekev (nový) (973891951378)

Územní plán Bohušice (973891951379)

Územní studie Golčův Jeníkov - sběrný dvůr (lokalita PG11 (973891951380)

Územní studie Golčův Jeníkov – Pivovar I. – změna č. 1 (lokalita ZG15 a PG13) (973891951392)

Územní studie Slavníč – zastavitelná plocha Z6a a Z6b – BYDLENÍ U LOMU (973891951399)

Územní plán Hojovice (973891951464)

Územní plán Martinice (973891951502)

Územní studie "Plocha pro rozšíření jaderné elektrárny Dukovany" (973891951589)

Územní studie plochy Z155 Kalvárie (973891951602)

Územní studie Pavlov - Obytný soubor rodinných domů Pod Čermalkou II., 2023 (973891951622)

Územní studie Ořechov - Pod Teletníkem (973891951624)

Územní studie ÚS44 Jihlava Logistické centrum Antonínův Důl (973891951654)

Územní studie Jamné, plocha pro průmyslovou výrobu (973891951655)

Regulační plán Třebíč - Vídeňský rybník (973891951789)

Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě (973891951795)

Územní studie Kamenice nad Lipou - BK.4.K/U, BI.25.K/U, BI.27.K/U a TDI.2.K/U (973891951870)

Územní studie Telč - využití zahrad za zimním stadionem v Telči (US_002/1A) (973891951882)

Územní studie ÚS06 Aventin (973891951944)

Územní plán Vílanec (973891951958)

Územní plán Pavlínov (nový) (973891951974)

Územní plán Vlkov (nový) (973891951996)

Územní studie Petráveč - plocha B21 (973891952045)

Územní studie Obrataň - lokalita BV1 (973891952056)

Územní studie Větrný Jeníkov Pod Kopcem ÚS4, ÚS10 a R4 (973891952057)

Územní plán Třesov (nový) (973891952118)

Územní studie Věžnička ÚS 3-B (973891952147)

Územní studie Obytná lokalita Včelník, Třebíč (973891952203)

Územní studie Želiv -  ÚS1 OV26 (973891952266)

Územní studie Hájek II, Třebíč (973891952347)

Územní studie Průmyslová zóna Rafaelova II, Třebíč (973891952348)

Územní studie Hájek III, Třebíč (973891952349)

Územní plán Nový Rychnov (973891952394)

Územní studie "Koněšín - Zastavitelná plocha Z1.8" (973891952479)

Územní studie ÚS24 Jihlava Handlovy Dvory (973891952498)

Územní studie Olešenka - zastavitelné plochy Z2, Z3, Z9, Z10 a Z11 (973891952532)

Územní studie Dlouhé (973891952757)

Územní plán Benetice (973891952778)

Územní studie Kamenice nad Lipou - plocha SK.1.K-U (973891952814)

Územní studie Malý Beranov zastavitelné plochy Z8 a Z13 (973891952883)

Územní studie Koněšín - zastavitelná plocha Z1.1 a Z7.1 (973891952936)

Územní studie Kadolec - rozvojová plocha Z16 (973891952989)

Územní plán (973891953019)

Územní plán Tři Studně (973891953020)

Územní plán Nový Jimramov (973891953021)

Územní plán Leština u Světlé (973891953035)

Územní studie "přeložka I/23 Telč" (476)

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (210)

 ... Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  (210/243)

 ... Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/455)

 ... Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  (210/510)

 ... Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/675)

 ... Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/452)

 ... Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/558)

 ... Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  (210/480)

 ... Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/559)

 ... Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  (210/451)

 ... Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/973891950182)

 ... Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (210/973891952428)