05. 01. 2024

ZPF x standardizace ÚP

V případě „prostého“ uvádění ÚP do jednotného standardu se z pohledu orgánu ochrany ZPF jedná o technickou změnu dokumentace, v rámci které není důvodné prověřovat dopad na ZPF. Toto však nebude platit v případě „významné“ úpravy regulativů vymezených zastavitelných ploch převáděných v rámci standardizace či vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu, jehož součástí je převod do jednotného standardu.