15. 03. 2024

Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu

Školení k ETL nástroji 25. 3. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pořádá školení k připravovanému zveřejnění kontrolního nástroje ETL určeného projektantům a pořizovatelům pro potřeby prokázání souladu územního plánu nebo jeho změny s jednotným standardem dle § 21a odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na školení vystoupí a tento nástroj představí zástupce dodavatelské společnosti.

Na školení bude prezentován kontrolní nástroj ETL na stávající standard územního plánu.

Workshop se bude konat dne 25. 3. 2024 od 14:00 do 16:00 hod.

Streamován bude na adrese https://stream.lifesizecloud.com/extension/20985328/7d380ae9-67bb-4194-9640-ccdcf0baee30

Připojit se může kdokoliv, maximální kapacita je limitována počtem 500 osob. Záznam školení bude následně zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Jednotný standard územně plánovací dokumentace.

Prezenčně se školení uskuteční v zasedacím sále AVI, Pařížská 4, Praha 1. Vstup bude umožněn od 13.50 hodin, a to pouze předem registrovaným účastníkům, registrace je možná do 22. 3. 2024 do 14 hodin na e-mailové adrese marta.opletalova@mmr.gov.cz do naplnění kapacity sálu. Akce je bezplatná.