11. 10. 2023

Dotace "Územní plán 2023" - alokace vyčerpána

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva

Zahájení příjmu žádostí                                         14. března 2023

Datum a hodina ukončení příjmu žádostí           31. října 2023 12:00 hod.

 

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

 

Stav alokace výzvy ke dni: 10. 10. 2023 

(celková výše alokace 90 mil. Kč)

součet požadavků: 100%             

volná alokace výzvy: 0%