30. 11. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu - vyčerpání alokace pro obce do 5000 obyvatel

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel – vyčerpání alokace

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Alokace pro tuto výzvu byla 90 mil. Kč. 27. října 2023 se vydal Dodatek č. 1 k vyhlášené výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Předmětem dodatku bylo navýšení výzvy o 45 mil. Kč. Celková výše alokace tedy byla 135 mil. Kč. K 31. říjnu 2023 byl ukončen příjem žádostí.

Výzva pro rok 2024 vyhlášena nebude. Další výzva se předpokládá až pro rok 2025 (s vyhlášením ke konci roku 2024). Předpokládaná alokace výzvy pro rok 2025 je 45 mil. Kč.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce od 5001 obyvatel

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech. Kraje Vysočina se týká Výzva č. 76.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace o semináři pro žadatele a příjemce výzev, který proběhl 15. 2. 2023. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.