Výdejní modul

 

Výdejní modul slouží pro registrované uživatele, kteří si mohou  požádat o výdej prostorových dat z datového geoskladu Kraje Vysočina. Data jsou jsou vázána na licenční podmínky a podléhají schvalování pracovníky Úřadů územního plánování nebo pracovníky kraje.  Zároveň jsou data primárně vydávána ve formátu SHP a GDB, ale i DGN,DWG či DXF.

 

Přístup do výdejního modulu má pouze ověřený uživatel. Pro jeho spuštění se musíte nejdříve registrovat.

 

Registrovat se

 

Upozorňujeme, že výdejní modul je plně funkční až další den po úspěšném přihlášení a to z důvodu autorizace přihlášení a načtení přiřazených rolí. Za tuto komplikaci se omlouváme.

 

Poskytovaná data lze využít v souladu s jejich určením, tedy pro:

 • činnost orgánů veřejné správy,
 • založení a vedení technické mapy,
 • činnost projektanta územně plánovací dokumentace nebo územní studie.

 

Výdejní modul obsahuje následující datasety:

 • Zásady územního rozvoje,
 • Přírodní hodnoty,
 • Geologické podmínky,
 • Kulturní hodnoty,
 • Doprava,
 • Vodní hospodářství,
 • Vodní režim,
 • Energetika,
 • Spojové služby,
 • Hygiena postředí,
 • Vymezení území,
 • Vyhodnocení vlivu na půdní fond,
 • Urbanistická analýza,
 • Specifická ochrana.

 

 

Výdejní modul