Služby PÚPO

 

Služby PÚPO

 

Portál íuzemního plánoávní kraje Vysočina poskytuje následující síťové služby:

  • Mapové služby (standard ESRI rest)
  • Informační služby (rest)
    • Informace Územně plánovacích dokumentací
    • Informace Územně analytických  podkladů

Mapové služby

Mapové služby  jsou poskytovány technologií Esri ArcGIS Server.  Služby lze využít prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní - REST a SOAP – která jsou zdokumentována zde:
https://developers.arcgis.com/rest/
http://resources.arcgis.com/en/help/soap/latest/

Přehled služeb portálu UP kraje Vysočina

Mapové služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace.

Odkazy na mapové služby jednotlivých výkresů ÚPD jsou uvedený u dokumentů ke stažení příslušné dokumentace Územního plánu.

Informační služby (rest)

Informace Územně plánovacích dokumentací

služby jsou vypublikované na adrese: 
https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/gp-up/upd/dokumenty/ag_service.php

Pomocí GET parametru UZEMNI_PUSOBNOST_KOD=XXXXXX, kde XXXXXX je kod obce dle RUIAN je možné filtrovat data platná pro území obce.

Ukázka volání služby s parametrem obec: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/gp-up/upd/dokumenty/ag_service.php?command=content&UZEMNI_PUSOBNOST_KOD=568759

 

Informace Územně analytických  podkladů

služby jsou vypublikované na adrese: 

https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/gp-up/uap/uplne-aktualizace/ag_service.php

Pomocí GET parametru OBCE_KOD=XXXXXX, kde XXXXXX je kod obce dle RUIAN je možné filtrovat data platná pro území obce.

Ukázka volání služby s parametrem obec: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/gp-up/uap/uplne-aktualizace/ag_service.php?command=content&OBCE_KOD=586846